Trwa ładowanie...
d4m5plv
espi

OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (74/2013)

OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (74/2013)
Share
d4m5plv

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 74 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | OPONEO.PL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPONEO.PL S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z dnia 26 czerwca 2012 roku oraz w związku z podjętą przez Zarząd Spółki uchwałą z dnia 04 października 2012 roku, dotyczącą Programu odkupu akcji własnych, Spółka w dniu 24 lipca 2013 roku nabyła za pośrednictwem Domu Maklerskiego BRE Banku S.A. 2 855 akcji własnych, podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po średniej, jednostkowej cenie nabycia 8,08 zł (słownie: osiem złotych 8/100). Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty), łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 2 855,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych). Akcje nabyte 24 lipca 2013 roku stanowią 0,02% udziału w kapitale zakładowym OPONEO.PL S.A. i uprawniają do wykonywania 2 855 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nabyte przez Spółkę akcje
własne mogą zostać przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Na dzień 24 lipca 2013 roku OPONEO.PL S.A. posiada łącznie 342 084 akcji własnych stanowiących 2,45% udziału w kapitale zakładowym OPONEO.PL S.A. i uprawniających do wykonywania 342 084 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPONEO.PL S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-145 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podleśna 17
(ulica) (numer)
052 374 03 95 052 3418850
(telefon) (fax)
zarzad@oponeo.pl www.oponeo.pl
(e-mail) (www)
9532457650 093149847
(NIP) (REGON)
d4m5plv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2013-07-24 Michał Butkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m5plv

Podziel się opinią

Share
d4m5plv
d4m5plv