Trwa ładowanie...
d3r74nl
espi
17-11-2010 15:10

OPONIX.PL S.A. - Uzupełnienie do raportu ESPI nr 16/2010 sprzedaż akcji spółki i zmiana udziałów ...

OPONIX.PL S.A. - Uzupełnienie do raportu ESPI nr 16/2010 sprzedaż akcji spółki i zmiana udziałów w kapitale zakładowym (18/2010)

d3r74nl
d3r74nl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPONIX.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie do raportu ESPI nr 16/2010 sprzedaż akcji spółki i zmiana udziałów w kapitale zakładowym | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | 1. Zgodnie z art. 70 ust. 1 w zw. z art. 69 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1530) (zwanej dalej "Ustawą"), Zarząd Oponix.pl S.A. informuje, iż w dniu 5 listopada 2010 r. otrzymał zawiadomienie od spółki Blumerang S.A. z siedzibą w Poznaniu w którym akcjonariusz informuje, iż w wynikutransakcji kupna akcji Carbon Invest S.A. z siedzibą w Warszawie, zawartej poza rynkiem zorganizowanym w dniu 26 października 2010 r., zmienił się udział Blumerang S.A. w głosach na walnym zgromadzeniu Oponix.pl S.A. Przed zmianą udziału Blumerang S.A. posiadał pośrednio, przez spółkę zależną, 265.000 akcji Oponix.pl S.A., stanowiących 8,72 % udział w kapitale zakładowym Oponix.pl S.A., dających 265.000 głosów na walnym zgromadzeniu Oponix.pl S.A. stanowiących 8,72% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Oponix.pl S.A. Na dzień 26 października
2010 r. Blumerang S.A. posiadał pośrednio poprzez spółki zależne łącznie 415.000 akcji Oponix.pl S.A. stanowiących 13,65 % udział w kapitale zakładowym , dających 415.000 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 13,65% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Oponix.pl S.A.Blumerang S.A. posiadał akcje Oponix.pl S.A. pośrednio przez spółki zależne Blumerang PRE IPO S.A. (265.000 akcji) i Carbon Invest S.A. (150.000 akcji).Dodatkowo w wyniku transakcji sprzedaży akcji Oponix.pl S.A. zawartej poza rynkiem zorganizowanym w dniu 5 listopada 2010 r. przez spółkę zależną Blumerang PRE IPO S.A. zmienił się udział Blumerang S.A. w głosach na walnym zgromadzeniu Oponix.pl S.A. Przed zmianą udziału Blumerang S.A. posiadał pośrednio, przez spółki zależne, 389.705 akcji Oponix.pl S.A., stanowiących 12,82% udział w kapitale zakładowym Oponix.pl S.A., dających 389.705 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 12,82% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Oponix.pl S.A. Obecnie Blumerang S.A.
posiada pośrednio?poprzez spółki zależne, łącznie 300.480 akcji Oponix.pl S.A. stanowiących 9,88 % udział w kapitale zakładowym, dających 300.480 udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Oponix.pl S.A.Blumerang S.A. posiada akcje Oponix.pl S.A. pośrednio przez spółki zależne Blumerang PRE IPO S.A. (150.480 akcji) oraz Carbon Invest S.A. (150.000 akcji).2. Zgodnie z art. 70 ust. 1 w zw. z art. 69 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1530) (zwanej dalej "Ustawą"), Zarząd Oponix.pl S.A. informuje, iż w dniu 5 listopada 2010 r. otrzymał zawiadomienie od spółki Blumerang PRE IPO S.A. z siedzibą w Poznaniu w którym akcjonariusz informuje, iż w wyniku transakcji kupna akcji Carbon Invest S.A. z siedzibą w Warszawie, zawartej poza rynkiem zorganizowanym w dniu 26 października 2010 r., zmienił się udział Blumerang PRE IPO S.A. w głosach na
walnym zgromadzeniu Oponix.pl S.A. Przed zmianą udziału Blumerang PRE IPO S.A. posiadał bezpośrednio 265.000 akcji Oponix.pl S.A., stanowiących 8,72 % udział w kapitale zakładowym Oponix.pl S.A., dających 265.000 głosów na walnym zgromadzeniu Oponix.pl S.A. stanowiących 8,72% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Oponix.pl S.A.Na dzień 26 października 2010 r. Blumerang PRE IPO S.A. posiadał bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę zależną łącznie 415.000 akcji Oponix.pl S.A. stanowiących 13,65 % udział w kapitale zakładowym , dających 415.000 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 13,65% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Oponix.pl S.A.Blumerang PRE IPO S.A. posiadał akcje Oponix.pl S.A. pośrednio przez spółkę zależną Carbon Invest S.A. (150.000 akcji).Dodatkowo w wyniku transakcji sprzedaży akcji Oponix.pl S.A. zawartej poza rynkiem zorganizowanym w dniu 5 listopada 2010 r. zmienił się udział Blumerang PRE IPO S.A. w głosach na walnym zgromadzeniu Oponix.pl S.A. Przed zmianą
udziału Blumerang PRE IPO S.A. posiadał bezpośrednio i pośrednio, przez spółkę zależną, 389.705 akcji Oponix.pl S.A., stanowiących 12,82% udział w kapitale zakładowym Oponix.pl S.A., dających 389.705 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 12,82% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Oponix.pl S.A. Obecnie Blumerang PRE IPO S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio?poprzez spółkę zależną, łącznie 300.480 akcji Oponix.plS.A. stanowiących 9,88 % udział w kapitale zakładowym, dających 300.480 udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Oponix.pl S.A.Blumerang PRE IPO S.A. posiada akcje Oponix.pl S.A. pośrednio przez spółkę zależną Carbon Invest S.A. (150.000 akcji).Treść powiadomienia w załączniku | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Blumerang SA informacja o zmianie udziału w kapitale.jpg | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r74nl

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r74nl
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3r74nl