Trwa ładowanie...
d1ceb0z
espi
17-11-2010 12:11

OPTEAM S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu OPTeam S.A. z ELEKTRA Sp. z o.o. (27/2010)

OPTEAM S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu OPTeam S.A. z ELEKTRA Sp. z o.o. (27/2010)

d1ceb0z
d1ceb0z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTEAM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu OPTeam S.A. z ELEKTRA Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na zgodnie z art. 504 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH), Zarząd OPTeam S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka Przejmująca) zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy i wspólników o zamiarze połączenia ze spółką ELEKTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka Przejmowana . Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie) przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej.Zarząd Spółki Przejmującej informuje, że od dnia 18 listopada 2010 r. w budynku: Centrum Nowoczesnych Technologii OPTeam S.A. w Tajęcinie k/ Rzeszowa nr 113, (36-002 Jasionka), akcjonariusze i wspólnicy łączących się spółek mogą przeglądać następujące dokumenty (w sekretariacie w godzinach 9-16):1)Plan Połączenia wraz z załącznikami do tego Planu;2)Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;Jednocześnie Zarząd OPTeam S.A. informuje, że Plan
Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr w dniu 17 listopada 2010 r. nr 223 poz. 13916 oraz przekazany do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym nr 18/2010 z dnia 20 października 2010 r.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ceb0z

| | | OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPTEAM S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 35-032 | | Rzeszów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Lisa Kuli | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (17) 867 21 37 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-17 Janusz Bober Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ceb0z
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1ceb0z