Trwa ładowanie...
d1hg9n8

ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (3/2015)

ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (3/2015)

Share
d1hg9n8

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od osoby zobowiązanej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 14.04.2015 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej o nabyciu akcji Organic Farma Zdrowia S.A. przez podmiot z nim powiązany. Treść zawiadomienia: 1) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem; Osoba przekazująca informację jest Członkiem Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. Transakcja dokonana została przez podmiot, w którym ta osoba pełni funkcję Członka Zarządu. 2) Wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja; Akcje Organic Farma Zdrowia S.A. 3) Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia; Nabycie akcji Organic Farma Zdrowia S.A.- transakcja pakietowa sesyjna w ramach alternatywnego systemu obrotu NewConnect. 4) Data i miejsce zawarcia transakcji oraz wolumen i cena transakcji: Transakcje zawarte na rynku nieregulowanym w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect dnia 14-04-2015 roku; transakcja zakupu, liczba
zakupionych akcji 44 174, średnia cena 3,38 zł. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hg9n8

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Sławomir Chłoń Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hg9n8

Podziel się opinią

Share
d1hg9n8
d1hg9n8