Trwa ładowanie...
d9vere3
d9vere3
espi

ORGANIC - Zakończenie subskrypcji akcji serii I w ofercie prywatnej spółki Organic Farma Zdrowia ... - EBI

ORGANIC - Zakończenie subskrypcji akcji serii I w ofercie prywatnej spółki Organic Farma Zdrowia S.A. (20/2014)
Share
d9vere3

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 20 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji serii I w ofercie prywatnej spółki Organic Farma Zdrowia S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że 1 Lipca 2014 zakończyła się subskrypcja prywatna (data rozpoczęcia subskrypcji 30.06.2014) 300.000 akcji zwykłych imiennych serii I. W ramach oferty prywatnej inwestor ? Pan Jerzy Skonieczny - dnia 01.07.2014 objął 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, po cenie emisyjnej 10,00 (dziesięć złotych) za jedną akcję. Pokrycie akcji zwykłych imiennych serii I nastąpiło w całości w zamian za wkład niepieniężny stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci sieci 10-ciu delikatesów ?TRADYCYJNE JADŁO? oferujących polskie, ekologiczne i tradycyjne produkty spożywcze, stanowiących własność Pana Jerzego Skoniecznego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?Jerzy Skonieczny?. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty prywatnej akcji serii I wyniosły 106.252 zł, w tym: ? koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty 66.960 zł ? sporządzenie dokumentu informacyjnego z
uwzględnieniem kosztów doradztwa 15.000 zł ? koszty promocji oferty 24.292 zł ? wynagrodzenia subemitentów 0 zł Wymienione koszty zostaną rozliczone przez Spółkę jako koszty emisji i pomniejszą kapitał zapasowy. Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Sławomir Chłoń Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9vere3

Podziel się opinią

Share
d9vere3
d9vere3