Trwa ładowanie...
d1qjvwl
d1qjvwl
espi

ORION - Nabycie akcji własnych (12/2015) - EBI

ORION - Nabycie akcji własnych (12/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1qjvwl

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 12 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Orion Investment SA z siedzibą w Krakowie informuje, iż dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych. W dniu 09 marca 2015 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 26 akcji Spółki po średniej cenie 57,53 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią około 0,0024% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 26 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 0,0024% ogólnej liczby głosów. W dniu 10 marca 2015 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 46 akcji Spółki po średniej cenie 55,87 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią około 0,0043% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 46 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 0,0043% ogólnej liczby głosów. Łączna liczba aktualnie posiadanych akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Orion Investment SA to 1237 akcji dających prawo do około 0,1143% głosów na WZ Spółki oraz stanowiących około 0,1143% kapitału zakładowego. Podstawa
prawna: § 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tadeusz Marszalik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qjvwl

Podziel się opinią

Share
d1qjvwl
d1qjvwl