Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

ORPHEE LTD - Zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie, dotyczące transakcji zawartych pr ...

ORPHEE LTD - Zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie, dotyczące transakcji zawartych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego (14/2014)
Share
d1m99at
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-22
Skrócona nazwa emitenta
ORPHEE LTD
Temat
Zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie, dotyczące transakcji zawartych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ORPHÉE SA, z siedzibą w Genewie, Szwajcaria, informuje, iż w dniu 22 lipca 2014 roku otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: Ustawa o Obrocie) od Tomasza Tuora, osoby wchodzącej w skład Rady Dyrektorów ORPHÉE SA. Poniżej treść zawiadomienia: ?Ja niżej podpisany Tomasz Tuora, z uwagi na fakt zajmowania przeze mnie stanowiska Prezesa (Dyrektora Generalnego) oraz Członka Rady Dyrektorów ORPHÉE SA, z siedzibą w Genewie, Szwajcaria, działając na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi informuję, że osoba blisko ze mną związana w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 lit. b) i c) Ustawy o obrocie tj. Planezza LTD z siedzibą w Nikozji na Cyprze, w której posiadam pośrednio 100% udziałów, sprzedała na rynku NewConnect (sesja zwykła) w dniu 18 lipca 2014 r. 300.000 akcji ORPHÉE SA, po średniej cenie 3,75 PLN za akcję?.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ORPHEE LTD
(pełna nazwa emitenta)
ORPHEE LTD Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
CH-1228 Genewa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemin du Champs des Filles, Plan les Ouates 19
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at