Trwa ładowanie...
dd11q71
espi

ORPHEE - Zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie, dotyczące transakcji zawartych przez ... - EBI

ORPHEE - Zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie, dotyczące transakcji zawartych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego (30/2014)
Share
dd11q71

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 30 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie, w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie, dotyczące transakcji zawartych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów ORPHÉE SA, z siedzibą w Genewie, Szwajcaria, informuje, iż w dniu 22 lipca 2014 roku otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: Ustawa o Obrocie) od Tomasza Tuora, osoby wchodzącej w skład Rady Dyrektorów ORPHÉE SA. Poniżej treść zawiadomienia: ?Ja niżej podpisany Tomasz Tuora, z uwagi na fakt zajmowania przeze mnie stanowiska Prezesa (Dyrektora Generalnego) oraz Członka Rady Dyrektorów ORPHÉE SA, z siedzibą w Genewie, Szwajcaria, działając na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi informuję, że osoba blisko ze mną związana w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 lit. b) i c) Ustawy o obrocie tj. Planezza LTD z siedzibą w Nikozji na Cyprze, w której posiadam pośrednio 100% udziałów, sprzedała na rynku NewConnect (sesja zwykła) w dniu 18 lipca 2014 r. 300.000 akcji ORPHÉE SA, po średniej cenie 3,75 PLN za akcję?. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o Obrocie. | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Tuora Przewodniczący Rady Dyrektorów

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd11q71

Podziel się opinią

Share
dd11q71
dd11q71