Trwa ładowanie...
d4s2fm4
espi

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Umowa znacząca na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu - zamknięcie opóźnienia (29/...

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Umowa znacząca na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu - zamknięcie opóźnienia (29/2012)

Share
d4s2fm4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ORZEŁ BIAŁY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu - zamknięcie opóźnienia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie - zawiadomienie o opóźnieniu informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej Spółka)
w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2011 z dnia 30.11.2011 r., w którym informował o zawarciu umowy znaczącej dotyczącej sprzedaży przez Spółkę ołowiu oraz stopów ołowiu, informuje, że wartość umowy netto nie przekroczyła 10 % przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki z okresu czterech kwartałów obrotowych opublikowanych przed dniem podpisania umowy, tj. 30.11.2011 roku (IV kwartał 2010 ? III kwartał 2011). W związku z tym, że umowa nie spełniła kryteriów umowy znaczącej, Spółka nie podaje do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie oraz o warunkach finansowych zawartej umowy. Spółka na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie umowy oraz o warunkach finansowych zawartej umowy. Podstawa prawna: Art. 57 ust. 1 i 3 Ustawy o ofercie
publicznej ? zawiadomienie o opóźnieniu informacji, zamknięcie opóźnienia | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4s2fm4

| | | ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ORZEŁ BIAŁY S.A. | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-946 | | Piekary Śląskie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Roździeńskiego | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 2815770 | | 032 2899935 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@orzel-bialy.com.pl | | www.orzel-bialy.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6260003139 | | 270647152 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu
2012-11-30 Józef Wolarek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4s2fm4

Podziel się opinią

Share
d4s2fm4
d4s2fm4