Trwa ładowanie...
dzaf76y

ORZEŁ - Orzeł SA: deklaracje obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii B w sprawie planowanej ... - EBI

ORZEŁ - Orzeł SA: deklaracje obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii B w sprawie planowanej emisji obligacji serii C (36/2015)

Share
dzaf76y

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 36 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Orzeł SA: deklaracje obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii B w sprawie planowanej emisji obligacji serii C | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z postanowieniami układu zawartego w postępowaniu upadłościowym ORZEŁ S.A. w upadłości układowej przed Sądem Rejonowym Lublin ? Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych Zarząd Emitent przypomina, iż propozycja nabycia obligacji planowanej emisji serii C poprzez zaliczenie wierzytelności z tytułu obligacji serii B na poczet ceny obligacji nowej emisji według wartości nominalnej (stosunek wymiany 1:1), zostanie skierowana do obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii B, którzy złożą wstępne deklaracje nabycia obligacji serii C w terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu i zakończeniu postępowania upadłościowego. Załącznikiem do niniejszego raportu jest wzór deklaracji dla obligatariuszy serii B zainteresowanych skorzystaniem z tej opcji. Deklarację mogą być składane w formie pisemnej osobiście, przesyłane na adres siedziby Spółki (24-320 Poniatowa, ul. Przemysłowa 50) jak również w
formie elektronicznej na adres e-mail: info@orzelsa.com. Obligatariusze, którzy we wskazanym terminie nie złożą deklaracji i/lub nie skorzystają z propozycji nabycia obligacji serii C otrzymają spłaty zgodnie z harmonogramem spłat ratalnych określonym w zawartym układzie. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego zostało wydane przez Sąd w dniu 31 sierpnia 2015 roku, Zarząd Spółki nie ma jednak jeszcze informacji na temat terminu jego uprawomocnienia. O terminie uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu postepowania upadłościowego i związanym z tym terminem, do którego składane mogą być wstępne deklaracje nabycia obligacji serii C, Spółka informować będzie w odrębnym raporcie. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 punkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect." | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | deklaracja_obligatariusz-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzaf76y

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jacek Orzeł Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzaf76y

Podziel się opinią

Share
dzaf76y
dzaf76y