Trwa ładowanie...
d1mrepq
d1mrepq
espi

ORZEŁ S.A. - ORZEŁ SA: Otrzymanie Zawiadomienia od Akcjonariusza o zwiększeniu udziału procentowe...

ORZEŁ S.A. - ORZEŁ SA: Otrzymanie Zawiadomienia od Akcjonariusza o zwiększeniu udziału procentowego w głosach (3/2013)
Share
d1mrepq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ORZEŁ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ORZEŁ SA: Otrzymanie Zawiadomienia od Akcjonariusza o zwiększeniu udziału procentowego w głosach | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Orzeł S.A. (dalej: Emitent) informuje o wpłynięciu do siedziby Emitenta w dniu dzisiejszym, tj. 4 czerwca 2013 r. Zawiadomienia Akcjonariusza z dnia 04.06.2013 r. przekazanego w trybie Art. 160, ust. 1, pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz na w trybie Art. 69 ustawy o ofercie publicznej [?] o zwiększeniu udziału procentowego w głosach powyżej 10%. W przesłanym Zawiadomieniu Akcjonariusz, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta - Pan Krzysztof Stanik poinformował, że w okresie od 3 stycznia 2013 r. do 4 czerwca 2013 r. dokonał transakcji nabycia łącznie 50.000 sztuk akcji Emitenta o łącznej wartości 58.204,33 zł (tj. po średnim kursie nabycia 1,16 zł). Transakcje zostały zawarte podczas sesji na ryku NewConnect. W wyniku transakcji Akcjonariusz zwiększył swój udział procentowy w głosach ? przekroczył próg 10% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu i obecnie posiada 800.000 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 10,15% udziału w kapitale zakładowym ORZEŁ S.A. i 800.000 sztuk
głosów, co stanowi 10,15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed transakcjami Akcjonariusz posiadał 750.000 sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 9,52% udziału w kapitale zakładowym ORZEŁ S.A. oraz 750.000 sztuk głosów, co stanowiło 9,52% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Dodatkowo Akcjonariusz zawiadomił, że nabyte akcje dołączył do deklaracji ograniczającej rozporządzanie, zgodnie z brzmieniem deklaracji złożonej dnia 20.12.2012r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ORZEŁ S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-388 Ćmiłów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Willowa 2-4
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Jacek Orzeł Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mrepq

Podziel się opinią

Share
d1mrepq
d1mrepq