Trwa ładowanie...
d1uejof
d1uejof
espi

OT LOGISTICS - Zawarcie aneksu do umowy ramowej z PKP CARGO S.A. (48/2014)

OT LOGISTICS - Zawarcie aneksu do umowy ramowej z PKP CARGO S.A. (48/2014)
Share
d1uejof
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-06
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Zawarcie aneksu do umowy ramowej z PKP CARGO S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2014 z dnia 3 września 2014 roku dotyczącego zawarcia przez Rentrans International Spedition Sp. z o.o. ("RIS"), spółkę zależną OT Logistics S.A. (?Spółka?) umowy ramowej (?Umowa?) z PKP CARGO S.A. ("PKP Cargo"), której przedmiotem jest ustalenie zasad i warunków współpracy w zakresie wykonywania przez PKP Cargo na rzecz RIS usług kolejowych przewozów towarów (głównie węgla i produktów podobnych), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 5 listopada 2014 roku strony Umowy zawarły aneks do Umowy (?Aneks?) zwiększający wielkość planowanych przewozów w okresie obowiązywania Umowy. W związku z zawarciem Aneksu szacunkowa wartość Umowy w całym okresie jej obowiązywania, tj. do dnia 31 grudnia 2018 roku wzrosła o ok. 11,7 mln zł, tj. do wysokości 68,5 mln zł i tym samym przekroczyła wartość 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej OT Logistics za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Pozostałe zapisy Umowy nie uległy zmianie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OT LOGISTICS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OT LOGISTICS Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
71-430 Szczecin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Moniuszki 20
(ulica) (numer)
+48 91 425 73 00 +48 91 425 73 58
(telefon) (fax)
info@otlogistics.com.pl www.otlogistics.com.pl
(e-mail) (www)
8960000049 930055366
(NIP) (REGON)
d1uejof

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Piotr Pawłowski Prezes Zarządu
2014-11-06 Daniel Stachiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uejof

Podziel się opinią

Share
d1uejof
d1uejof