Trwa ładowanie...
d1pvmky
d1pvmky
espi

P.R.I. POL-AQUAS.A. - Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości obejmujący likwidację majątku dł...

P.R.I. POL-AQUAS.A. - Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości obejmujący likwidację majątku dłużnika Vectra S.A. (8/2011)
Share
d1pvmky
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-25
Skrócona nazwa emitenta
P.R.I. POL-AQUAS.A.
Temat
Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości obejmujący likwidację majątku dłużnika Vectra S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuje, że zarząd spółki pod firmą Vectra Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ("Vectra") powziął informację o złożeniu w dniu 24 lutego 2011 r. do Sądu Rejonowego w Płocku V Wydział Gospodarczy przez Wisława Jabłońskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "Usługi Elektryczne" W. Jabłoński (wierzyciela) wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika Vectra S.A..

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwaemitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d1pvmky

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Piotr Chełkowski Prezes Zarządu
2011-02-25 Marek Sobiecki Drugi Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pvmky

Podziel się opinią

Share
d1pvmky
d1pvmky