Trwa ładowanie...
d308zz1
espi

PAGED - zawarcie znaczących umów leasingu operacyjnego przez jednostkę zależną - korekta (1/2015)

PAGED - zawarcie znaczących umów leasingu operacyjnego przez jednostkę zależną - korekta (1/2015)

Share
d308zz1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | korekta | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PAGED | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | zawarcie znaczących umów leasingu operacyjnego przez jednostkę zależną - korekta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W raporcie bieżącym nr 1/2015 przekazanym w dniu 16 stycznia 2015 r. błędnie podano wartość brutto przedmiotu leasingu w umowach leasingowych. Oto poprawna treść: ?Wartość brutto przedmiotu leasingu w Umowie I wyniosła 6.273.000 EUR (5.100.000 EUR + VAT, zaś wartość brutto przedmiotu leasingu w Umowie II wyniosła 4.059.000 EUR (3.300.000 EUR + VAT).? Ponadto w raporcie bieżącym nie podano niektórych istotnych warunków umów leasingowych, które można uznać za istotne (poniżej przedstawiono informację uzupełniającą). Wynagrodzenie należne Finansującemu (z tytułu Umowy I i Umowy II) będzie płacone przez Korzystającego przez kolejnych 84 miesięcy (7 lat) w euro, przy czym raty nie będą równej wysokości. Strony uzgodniły, iż Korzystający nie jest zobowiązany do wpłaty prowizji, ani tzw. pierwszej raty, ani kaucji gwarancyjnej. Rata okresowa nr 1 stanowić będzie 15% wartości przedmiotu leasingu, rata okresowa nr 2 ? ok. 5%, raty okresowe od nr 3 do nr 24 - ok. 0,1%, zaś raty od nr 25 do nr 84 ? ok. 1% wartości
przedmiotu leasingu. Poszczególne raty wynagrodzenia będą sumą części stałej (części kapitałowej) oraz części zmiennej (części finansowej). Część zmienna kolejnej okresowej raty wynagrodzenia będzie wyliczana w oparciu o wysokość aktualnej stopy bazowej EURIBOR 1M obowiązującej w pierwszym dniu roboczym po 14 dniu miesiąca poprzedzającego okres, za który wymagalna jest dana rata wynagrodzenia ? według algorytmu wskazanego w umowie. Strony uzgodniły, że cena sprzedaży przedmiotu umowy wyniesie: - w przypadku przedmiotu Umowy I ? 1.020.000 EUR + VAT, - w przypadku przedmiotu Umowy II ? 660.000 EUR + VAT. Strony uzgodniły też wartość resztową jako równą cenie sprzedaży przedmiotu umowy (wartość resztowa stanowi ratę końcową uwzględniana wyłącznie dla ustalenia wysokości kwoty bazowej w przypadku dokonywania rozliczeń w związku z wypowiedzeniem lub wygaśnięciem umowy leasingu przed upływem podstawowego okresu jej trwania; w razie sprzedaży przedmiotu leasingu na rzecz Korzystającego po upływie podstawowego
okresu trwania leasingu na zasadach określonych w umowie leasingu, wartość resztowa nie stanowi dodatkowej należności Finansującego, a zbycie przedmiotu leasingu następuje za cenę sprzedaży). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d308zz1

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PAGED SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PAGED | | Drzewny (drz) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-680 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Żurawia | | 45 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 440 13 44 | | 022 440 13 46 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | paged @paged.pl | | www.paged.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-100-90-95 | | 010800595 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-18 Robert Ditrych Wiceprezes Zarządu
2015-01-18 Sebastian Kuciński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d308zz1

Podziel się opinią

Share
d308zz1
d308zz1