Trwa ładowanie...
dyrvprf

PAGED - Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2014 r. (3/2015) - EBI

PAGED - Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2014 r. (3/2015)

Share
dyrvprf
Raport wynikające z ładu korporacyjnego
Raport EBI nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-09
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2014 r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd "Paged" S.A. przekazuje w załączniku do niniejszego raportu treść Zwięzłej oceny sytuacji "Paged" S.A. za 2014 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, sporządzonej przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z zasadą nr III.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Treść ww. dokumentu została przyjęta przez Radę Nadzorczą w Uchwale nr 508/2015 z 8 maja 2015 r.
ZwiezlaocenasytuacjiSpolki2014-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

dyrvprf

Podziel się opinią

Share
dyrvprf
dyrvprf