Trwa ładowanie...
d2hy638

PBG - Zatwierdzenie list wierzytelności sporządzonych w postępowaniu upadłościowym PBG S.A. w upa ...

PBG - Zatwierdzenie list wierzytelności sporządzonych w postępowaniu upadłościowym PBG S.A. w upadłości układowej. (28/2014)

Share
d2hy638

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PBG | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zatwierdzenie list wierzytelności sporządzonych w postępowaniu upadłościowym PBG S.A. w upadłości układowej. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej ?Spółka?, ?PBG?) powziął w dniu 11 grudnia 2014 roku informację, o wydaniu w dniu 9 grudnia 2014 roku przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych: 1)Postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia listy wierzytelności z dnia 31 maja 2013 roku, z wyłączeniem wierzytelności Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Sportu i Turystyki w kwocie 478.041.627,52 zł, z uwzględnieniem zmian na wskazanej liście wierzytelności wynikających ze wskazanych w Postanowieniu orzeczeń wydanych w przedmiocie rozstrzygnięcia o wniesionych sprzeciwach; 2)Postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 29 listopada 2013 roku, z wyłączeniem wierzytelności B2 Sp. z o.o. w kwocie 4.233.484,04 zł oraz wierzytelności Skarbu Państwa ? Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w kwocie 572.396.781,00 zł, z uwzględnieniem zmian na wskazanej liście wierzytelności
wynikających ze wskazanych w Postanowieniu orzeczeń wydanych w przedmiocie rozstrzygnięcia o wniesionych sprzeciwach; 3)Postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia drugiej uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 22 kwietnia 2014 roku., z wyłączeniem wierzytelności Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. w kwocie 39.852.000,00 zł oraz wierzytelności Skarbu Państwa ? Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w kwocie 12.102.621,87 zł, z uwzględnieniem zmian na wskazanej liście wierzytelności wynikających ze wskazanych w Postanowieniu orzeczeń wydanych w przedmiocie rozstrzygnięcia o wniesionych sprzeciwach; 4)Postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia trzeciej uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 29 lipca 2014 roku, z wyłączeniem wierzytelności Skarbu Państwa ? Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o/w Rzeszowie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hy638

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBG SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBG | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Skórzewska | | 35 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (061) 6651700 | | (061) 6651701, 6641900 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | polska@pbg-sa.pl | | www.pbg-sa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 777-21-94-746 | | 631048917 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Magdalena Eckert osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hy638

Podziel się opinią

Share
d2hy638
d2hy638