Trwa ładowanie...
d117tc3
espi

PBO ANIOŁA S.A. - Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2012 (8/2012)

PBO ANIOŁA S.A. - Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2012 (8/2012)

Share
d117tc3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBO ANIOŁA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka)
podaje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania skonsolidowanych raportów okresowych w roku obrotowym 2012: 1. Raporty kwartalne: - raport okresowy za pierwszy kwartał 2012r. - 15 maja 2012r. - raport okresowy za trzeci kwartał 2012r. - 14 listopada 2012r. 2. Raport okresowy za pierwsze półrocze 2012r., wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym - 31 sierpnia 2012r. 3. Raport roczny za rok 2011 - 20 marca 2012r. Zarząd PBO Anioła S.A. informuje, iż zgodnie z §83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, lecz skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową. Zarząd PBO Anioła S.A. informuje również, że Spółka nie będzie publikować raportu okresowego za drugi kwartał 2012 roku, zgodnie z regulacją §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Ponadto, zgodnie z regulacją §102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka jest zwolniona z obowiązku publikacji raportu okresowego za czwarty kwartał 2011 roku. Szczegółowa podstawa prawna: §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d117tc3

| | | PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PBO ANIOŁA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-025 | | Kostrzyn | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wrzesińska | | 70 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 657 65 50 | | +48 61 657 65 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-23-47-606 | | 639554212 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Waldemar Anioła Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d117tc3

Podziel się opinią

Share
d117tc3
d117tc3