Trwa ładowanie...
d447odz

PBO ANIOŁA S.A. - Zawiadomienie otrzymane od osoby mającej dostęp do informacji poufnych (13/2012)

PBO ANIOŁA S.A. - Zawiadomienie otrzymane od osoby mającej dostęp do informacji poufnych (13/2012)

Share
d447odz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBO ANIOŁA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie otrzymane od osoby mającej dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka)
informuje, iż w dniu 30 stycznia 2012 roku otrzymał od osoby mającej dostęp do informacji poufnych, w rozumieniu art. 160 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005r. Nr 183, poz. 1538) zawiadomienie sporządzone w trybie §2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. z 2005r. Nr 229, poz. 1949 i 1950). Dane w/w osoby zostały objęte wnioskiem o ich niepublikowanie. Na podstawie powyższego zawiadomienia osoba pełniąca w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję kierowniczą poinformowała o zrealizowanych przez nią w roku 2011 transakcjach kupna/sprzedaży akcji PBO Anioła S.A., których równowartość przeliczona w PLN nie przekracza progu 5.000 EURO. Zestawienie transakcji zawartych w roku 2011 przez
w/w osobę: - w dniu 14 września 2011r. kupno 7 sztuk akcji PBO Anioła S.A., w trybie sesyjnym, za średnią cenę 4,52 zł za każdą akcję, - w dniu 16 września 2011r. kupno 1 sztuki akcji PBO Anioła S.A., w trybie sesyjnym, za cenę 4,54 zł za każdą akcję, - w dniu 30 września 2011r. kupno 1 sztuki akcji PBO Anioła S.A., w trybie sesyjnym, za cenę 4,49 zł za każdą akcję, - w dniu 5 października 2011r. kupno 1 sztuki akcji PBO Anioła S.A. w trybie sesyjnym za cenę 4,45 zł za każdą akcję, - w dniu 23 grudnia 2011r. kupno 70 sztuk akcji PBO Anioła S.A., w trybie sesyjnym, za średnią cenę 3,22 zł za każdą akcję, - w dniu 29 grudnia 2011r. kupno 10 sztuk akcji PBO Anioła S.A., w trybie sesyjnym, za średnia cenę 3,40 zł za każdą akcję. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d447odz

| | | PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PBO ANIOŁA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-025 | | Kostrzyn | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wrzesińska | | 70 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 657 65 50 | | +48 61 657 65 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-23-47-606 | | 639554212 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Waldemar Anioła Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d447odz

Podziel się opinią

Share
d447odz
d447odz