Trwa ładowanie...
d1zb14o
d1zb14o
espi

PBS Finanse SA - Nabycie akcji Spółki przez członków Rady Nadzorczej . (31/2011)

PBS Finanse SA - Nabycie akcji Spółki przez członków Rady Nadzorczej . (31/2011)
Share
d1zb14o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2011 | 11 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBS Finanse SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji Spółki przez członków Rady Nadzorczej . | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku informuje, że w dniu 7 listopada 2011 roku otrzymał zawiadomienia o nabyciu akcji Spółki przez następujące osoby: 1. Pan Wojciech Błaż, Przewodniczący Rady Nadzorczej, nabył w dniu 2 listopada 2011 roku, w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, 3.500 akcji serii G Emitenta w cenie 0,32 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 1.120,00 złotych. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku ich objęcia w trybie oferty publicznej. Ponadto Pan Wojciech Błaż zawiadomił Emitenta w tym samym dniu, że osoba blisko z nim związana, Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku, w którym pełni on funkcję Wiceprezesa Zarządu, nabyła w dniu 2 listopada 2011 roku, w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, 36.976.153 akcje serii G Emitenta w cenie 0,32 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 11.832.368,96 złotych. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku ich objęcia w trybie oferty publicznej. 2. Pan Bogusław Stabryła, członek Rady
Nadzorczej, nabył w dniu 2 listopada 2011 roku, w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, 1.200 akcji serii G Emitenta w cenie 0,32 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 384,00 złote. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku ich objęcia w trybie oferty publicznej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBS Finanse SA
(pełna nazwa emitenta)
PBS Finanse SA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500 Sanok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mickiewicza 29
(ulica) (numer)
013 4631151 013 4634816
(telefon) (fax)
gielda@pbs-finanse.pl www.pbs-finanse.pl
(e-mail) (www)
687-000-54-96 370014314
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Jerzy Biel Prezes Zarządu
2011-11-07 Cecylia Potera Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zb14o

Podziel się opinią

Share
d1zb14o
d1zb14o