Trwa ładowanie...
d2tsd5r
espi
30-01-2012 15:30

PBS Finanse SA - Terminy przekazywania raportów okresowych przez PBS Finanse S.A. w 2012 roku (1/...

PBS Finanse SA - Terminy przekazywania raportów okresowych przez PBS Finanse S.A. w 2012 roku (1/2012)

Share
d2tsd5r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | 01 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBS Finanse SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych przez PBS Finanse S.A. w 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBS Finanse S.A. działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku: I. Raporty roczne:Jednostkowy raport roczny (R) za rok 2011 - 20 marca 2012r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej (RS) za rok 2011 - 20 marca 2012r. II. Raporty kwartalne: Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2012r.-15 maja 2012r. Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2012r. - 14 listopada 2012r. III. Raporty półroczne: Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2012r. - 31 sierpnia 2012r. Jednocześnie zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych (?), Zarząd PBS Finanse S.A. oświadcza, że Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego oraz że zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe i skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania. Zarząd PBS Finanse S.A. oświadcza również, że zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała do publicznej wiadomości Skonsolidowanego Rozszerzonego Raportu Kwartalnego za II kwartał 2012 r. oraz zgodnie z § 102 ust. 1 ww. Rozporządzenia nie będzie przekazywała do publicznej wiadomości Skonsolidowanego Rozszerzonego Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2011 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tsd5r

| | | PBS Finanse SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PBS Finanse SA | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 38-500 | | Sanok | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mickiewicza | | 29 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 013 4631151 | | 013 4634816 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gielda@beefsan.com.pl | | www.beefsan.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 687-000-54-96 | | 370014314 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Jerzy Biel Prezes Zarządu
2012-01-30 Cecylia Potera Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tsd5r
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2tsd5r
d2tsd5r