Trwa ładowanie...
d4inx5q
d4inx5q
espi

PC GUARD - Podpisanie porozumienia rozwiązującego istotną umowę (29/2013)

PC GUARD - Podpisanie porozumienia rozwiązującego istotną umowę (29/2013)
Share
d4inx5q

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PC GUARD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie porozumienia rozwiązującego istotną umowę | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2013 z dnia, Zarząd PC Guard SA z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 25 lipca 2013 roku została podpisane porozumienie rozwiązujące umowę inwestycyjną zawartą w dniu 20 maja 2013 roku pomiędzy Spółką a Softnet S.A. z siedzibą w Luksemubrgu oraz Softnet Holdings S.? r.l.. z siedzibą w Luksemubrgu oraz Softnet Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Istotne elementy porozumienia: Softnet Holdings S.? r.l.. z siedzibą w Luksemubrgu nie przysługuje w stosunku do Emitenta roszczenie o zaoferowanie i ewentualnie wydanie akcji Emitenta. Emitent nie będzie obejmował udziałów w Spółce Softnet Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Kryterium uznania umowy za znaczącą umowę: suma aktywów będących przedmiotem pozrozumienia rozwiązującego umowę z dnia 20 maja 2013 przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych (?) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PC GUARD S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PC GUARD Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-476 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jasielska 16
(ulica) (numer)
061 843 42 66 061 847 12 46
(telefon) (fax)
biuro@pcguard.pl www.pcguard.pl
(e-mail) (www)
779-21-28-540 639792992
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Mariusz Bławat Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4inx5q

Podziel się opinią

Share
d4inx5q
d4inx5q