Trwa ładowanie...
d380b9n
d380b9n
espi

PC GUARD - Zawarcie przez jedenostkę zależną znaczącej umowy. (43/2012)

PC GUARD - Zawarcie przez jedenostkę zależną znaczącej umowy. (43/2012)
Share
d380b9n
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-11
Skrócona nazwa emitenta
PC GUARD
Temat
Zawarcie przez jedenostkę zależną znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PC Guard SA informuje, że w dniu 10.12.2012 r. została zawarta umowa zakupu udziałów Spółki EMAPA Sp. z o.o. pomiędzy IMGAIS SA a dwiema osobami fizycznymi oraz jedną osobą prawną. Przedmiotem Umowy jest nabycie przez Imagis SA udziałów w Spółce EMAPA sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi stanowiących 94,6 % udziałów i głosów na WZA Spółki EMAPA Sp. z o.o. Kwota nabycia 5,9 mln złotych. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PC GUARD S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PC GUARD Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-476 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jasielska 16
(ulica) (numer)
061 843 42 66 061 847 12 46
(telefon) (fax)
biuro@pcguard.pl www.pcguard.pl
(e-mail) (www)
779-21-28-540 639792992
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-11 Mariusz Bławat Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d380b9n

Podziel się opinią

Share
d380b9n
d380b9n