Trwa ładowanie...
di85q4k
espi

PCC EXOL S.A. - Wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcj...

PCC EXOL S.A. - Wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji PCC Exol S.A. (5/2012)
Share
di85q4k

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PCC EXOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji PCC Exol S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym ("Spółka") informuje , że w dniu 1 sierpnia 2012 r. otrzymał Uchwałę nr 749 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 lipca 2012 r. na podstawie której Zarząd GPW postanowił: 1) Wprowadzić z dniem 3 sierpnia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 9.927.231 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki PCC EXOL S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPCCEX00028"; 2) Notować prawa do akcji spółki PCC EXOL S.A, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PCCEXOL-PDA" i oznaczeniem "PCXA" Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC EXOL S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
56-120 Brzeg Dolny
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sienkiewicza 4
(ulica) (numer)
71 794 21 27 71 794 25 50
(telefon) (fax)
ir@pcc.eu www.pcc-exol.pl
(e-mail) (www)
9880267207 020716361
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-01 Marcin Żurakowski Prezes Zarządu
2012-08-01 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

di85q4k

Podziel się opinią

Share
di85q4k
di85q4k