Trwa ładowanie...
d18d7mo
espi

PCC INTERMODAL S.A. - Informacja o szacowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2010 i za cały ...

PCC INTERMODAL S.A. - Informacja o szacowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2010 i za cały 2010 r. (9/2011)
Share
d18d7mo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-25
Skrócona nazwa emitenta
PCC INTERMODAL S.A.
Temat
Informacja o szacowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2010 i za cały 2010 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PCC Intermodal S.A. (Spółka) w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje wybrane, szacowane wyniki finansowe za IV kwartał 2010 rokui za cały 2010 rok.Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Załączniki
Plik Opis
RB201109_zal.pdf szacowane wyniki finansowe za IV kwartał 2010 r. i za cały 2010 r

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC INTERMODAL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-061 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hutnicza 16
(ulica) (numer)
(58) 58-58-200 (58) 58-58-201
(telefon) (fax)
info.intermodal@pcc.eu www.pccintermodal.pl
(e-mail) (www)
7491968481 532471265
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Dariusz Stefański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18d7mo

Podziel się opinią

Share
d18d7mo
d18d7mo