Trwa ładowanie...
d1047wi
espi

PCC INTERMODAL S.A. - Rejestracja przez KDPW S.A. akcji serii D PCC Intermodal S.A. (10/2012)

PCC INTERMODAL S.A. - Rejestracja przez KDPW S.A. akcji serii D PCC Intermodal S.A. (10/2012)

Share
d1047wi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PCC INTERMODAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez KDPW S.A. akcji serii D PCC Intermodal S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PCC Intermodal S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 stycznia 2012 r. otrzymał informację, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. na podstawie uchwały nr 63/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda ("Akcje"), oraz oznaczyć je kodem PLPCCIM00014. Zarejestrowanie Akcji nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu Akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLPCCIM00014. Zarejestrowanie Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt wspomnianej wyżej decyzji, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu. Podstawa prawna przekazania raportu: § 34 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1047wi

| | | PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PCC INTERMODAL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-061 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Hutnicza | | 16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (58) 58 58 200 | | (58) 58 58 201 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info.intermodal@pcc.eu | | www.pccintermodal.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7491968481 | | 532471265 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Dariusz Stefański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1047wi

Podziel się opinią

Share
d1047wi
d1047wi