Trwa ładowanie...
d2t8ox0

PEManagers pracuje nad dalszym zwiększaniem aktywów i planem wieloletnim

Warszawa, 03.11.2016 (ISBnews) - Private Equity Managers (PEManagers) pracuje nad dalszym zwiększaniem bazy aktywów oraz "planem wieloletnim" dla grupy, poinformował prezes Cezary Smorszczewski.

Share
d2t8ox0

"Mamy trzy fundusze w toku prac, zakładamy ze wkrótce przynajmniej jeden zostanie uruchomiony. Chcemy silnie rozwinąć stronę dłużną. Ponadto jesteśmy w trakcie pracy nad planem wieloletnim" - powiedział Smorszczewski podczas konferencji.

Grupa dalej pracuje nad nowymi źródłami zwiększenia bazy aktywów. Uruchomiła już fundusz ?Fund of funds" - Private Equity Multifund FIZ we współpracy z Quercus TFI. Trzy potencjalnie nowe produkty to Baltic Fund, Fintech Fund i Junior Debt Fund (stworzony z partnerem, miałby inwestować w dług senioralny o szacowanej docelowej wartości 200-300 mln euro). Zespół inwestycyjny MCI.CreditVentures aktywnie pracuje nad inwestycjami typu junior i mezzanine debt.

"Wierzymy, że nasza nowa oferta odniesie sukces tak w gronie przedsiębiorców, jak i inwestorów. Przedsiębiorcom w Polsce i regionie dajemy nową formę finansowania działalności biznesowej - instrument dłużny o większej elastyczności w porównaniu z długiem bankowym i wciąż istotnie tańszy od emisji akcji. Natomiast inwestorom - możliwość osiągania bardzo atrakcyjnych stóp zwrotu, bez zmienności występującej przy inwestycjach w fundusze akcyjne" - powiedział Krzysztof Konopiński, CFO Private Equity Managers oraz zarządzający MCI.CreditVentures.

W jego ocenie z punktu widzenia PEM, bardzo ważne jest też uzyskanie nowego źródła wzrostu aktywów, od których naliczane są opłaty za zarządzanie.

d2t8ox0

W I-III kw. 2016 roku fundusze zarządzane przez grupe zainwestowała 325 mln zł. Obecnie ma ok. 2,3 mld aktywów w zarządzaniu.

Łączne przychody Grupy Private Equity Managers w I-III kw. 2016 wyniosły 33,5 mln zł, co stanowi 50% wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2015 roku. Jest to efektem braku wynagrodzenia zmiennego. Jednocześnie przychody z tytułu opłaty stałej za zarządzanie były większe o 10% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W tym czasie grupa zrealizowała 31,1 mln zł przychodów z tytułu opłaty stałej za zarządzanie aktywami.

"Zgodnie z zapowiedziami, staramy się ograniczać znaczenie opłaty zmiennej w naszych wynikach poprzez wzrost bazy aktywów, od których pobierana jest opłata stała. Jedną z takich inicjatyw było powołanie do życia nowego funduszu Private Equity Multifund FIZ zarządzanego przez Quercus TFI i przeprowadziliśmy pierwszą emisję certyfikatów" - dodał prezes PEManagers.

Wartość aktywów, od których PEM pobrało opłatę stałą w trzecim kwartale, wzrosła o 5% r/r, a aktywa brutto o 10% r/r. Jest to wynik organicznego rozwoju portfela spółek oraz nowych napływów do funduszy, które wyniosły w tym okresie ponad 183 mln zł brutto. To jednocześnie 43 mln zł brutto więcej niż w analogicznym okresie w poprzednim roku.

d2t8ox0

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od kwietnia 2015 r.

(ISBnews)

d2t8ox0

Podziel się opinią

Share
d2t8ox0
d2t8ox0