Trwa ładowanie...
dj02p55

PEMUG - Terminy przekazywania przez Pemug S.A. raportów okresowych w roku 2012 (1/2012)

PEMUG - Terminy przekazywania przez Pemug S.A. raportów okresowych w roku 2012 (1/2012)

Share
dj02p55
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-30
Skrócona nazwa emitenta
PEMUG
Temat
Terminy przekazywania przez Pemug S.A. raportów okresowych w roku 2012
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PMKSiUG "Pemug" S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Emitent"), działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (dalej jako "Rozporządzenie"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości stałe terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku. 1. Raporty kwartalne: -za IV kwartał 2011 roku - 28 luty 2012 roku -za I kwartał 2012 roku - 15 maj 2012 roku -za III kwartał 2012 roku - 13 listopad 2012 roku 2. Raport półroczny za I półrocze 2012 roku ? 29 sierpień 2012 roku. 3. Raport roczny za 2011 rok - 26 kwiecień 2012 roku. Jednocześnie Emitent, zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia informuje, że nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dj02p55

| | | PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PEMUG | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-029 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Reymonta | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0-32 256-53-25 | | 255-27-11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.pemug.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-019-84-58 | | 271111175 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Tomasz Drobisz Prezes Zarządu
2012-01-30 Waldemar Pytlarz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dj02p55

Podziel się opinią

Share
dj02p55
dj02p55