Trwa ładowanie...
d4ap4jn

PEMUG - zawarcie z FAMUR S. A. ostatecznej umowy sprzedaży zorganizowanej cześci przedsiębiorstwa...

PEMUG - zawarcie z FAMUR S. A. ostatecznej umowy sprzedaży zorganizowanej cześci przedsiębiorstwa Emitenta (1/2011)

Share
d4ap4jn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEMUG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zawarcie z FAMUR S. A. ostatecznej umowy sprzedaży zorganizowanej cześci przedsiębiorstwa Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "PEMUG" S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa PEMUG S.A. o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 50/2010, Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "PEMUG" S.A. zawarło w dniu 10 stycznia 2011 r. z podmiotem powiązanym z Emitentem, tj. FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, ostateczną umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa PEMUG S.A. Na zorganizowaną część przedsiębiorstwa składa się zespół składników materialnych i niematerialnych służący prowadzeniu działalności gospodarczej głównie w zakresie specjalistycznych robót budowlanych, usług projektowo-technologicznych oraz usług sprzętowo?transportowych. Wraz ze
składnikami majątkowymi do Famur S.A. na podstawie art. 231 kodeksu pracy przejdą pracownicy Emitenta związani z przejmowaną działalnością. Strony ustaliły cenę sprzedaży na 7.600.000,00 zł, płatną do 14 stycznia 2011 r. Przekazanie kupującemu wszystkich składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie następować częściowo i zakończy się w terminie do 15 lutego 2011 r.Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "PEMUG" S.A. według stanu na 30 września 2010, tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego i tym samym spełnia kryterium uznania za znaczącą umowę. Kapitały własne Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "PEMUG" S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 22.115.000,00 zł, według stanu na dzień 30.09.2010 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ap4jn

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Tomasz Drobisz Prezes Zarządu
2011-01-11 Waldemar Pytlarz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ap4jn

Podziel się opinią

Share
d4ap4jn
d4ap4jn