Trwa ładowanie...
d461iy4

PEP - Zbycie akcji Spółki (4/2012)

PEP - Zbycie akcji Spółki (4/2012)

Share
d461iy4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-30
Skrócona nazwa emitenta
PEP
Temat
Zbycie akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Polish Energy Partners Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 stycznia 2012 roku otrzymała od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informację, zgodnie z którą Quercus Parasolowy SFIO, Quercus Absolute Return FIZ oraz Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ ("Fundusze Quercus") zbyły akcje Spółki w wyniku czego Fundusze Quercus posiadają, wg. stanu na dzień 30 stycznia 2012 roku, łącznie 1.020.842 akcje Spółki, co stanowi 4,79% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.020.842 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,79% ogólnej liczby głosów. Przed zbyciem w dniu 27 stycznia 2012 roku, które spowodowało uzyskanie przez Fundusze Quercus udziału w Spółce wskazanego powyżej, Fundusze Quercus posiadały łącznie 1.020.842 akcje Spółki, co stanowiło 5,02% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.020.842 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,02% ogólnej liczby głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d461iy4

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Zbigniew Prokopowicz Prezes Zarządu
2012-01-30 Anna Kwarcińska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d461iy4

Podziel się opinią

Share
d461iy4
d461iy4