Trwa ładowanie...
d2z3u09
espi

PEPEES - Odwołanie Rady Nadzorczej i powołanie Rady Nadzorczej VII Kadencji (8/2012)

PEPEES - Odwołanie Rady Nadzorczej i powołanie Rady Nadzorczej VII Kadencji (8/2012)
Share
d2z3u09

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEPEES | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odwołanie Rady Nadzorczej i powołanie Rady Nadzorczej VII Kadencji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki VI Kadencji tj Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Jerzego Borkowskiego, Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Tomasza Łuczyńskiego oraz członków Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Stankowskiego, Pana Dawida Sukacza, Pana Roberta Czaplę oraz Pana Piotra Tarachę. W tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało członków Rady Nadzorczej VII Kadencji w osobach: Pana Krzysztofa Jerzego Borkowskiego, Pana Tomasza Łuczyńskiego, Pana Krzysztofa Stankowskiego, Pana Dawida Sukacza, Pana Roberta Czaplę oraz Pana Piotra Tarachę. Życiorysy nowopowołanych członków Rady Nadzorczej zawarte są w załącznikach do niniejszego raportu. Rada Nadzorcza wybrała ze swego grona Przewodniczącego w osobie Pana Krzysztofa Jerzego Borkowskiego, W-ce-Przewodniczącego w osobie Pana Piotra Tarachy oraz sekretarza w osobie Pana Tomasza
Łuczyńskiego. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | zyciorys Krzysztof Jerzy Borkowski.doc | Życiorys Przewodniczącego RN | | | | | | | | | |
| | życiorys Piotr Marian Taracha.doc | Życiorys V-ce Przewodniczącego RN | | | | | | | | | |
| | życiorys Tomasz Łuczyński.doc | Życiorys Sekretarza RN | | | | | | | | | |
| | życiorys Krzysztof Stankowski.doc | Życiorys Członka RN | | | | | | | | | |
| | życiorys Dawid Sukacz.doc | Życiorys Członka RN | | | | | | | | | |
| | życiorys Robert Czapla.doc | Życiorys Członka RN | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA
(pełna nazwa emitenta)
PEPEES Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
18-402 Łomża
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Poznańska 121
(ulica) (numer)
(86) 218 44 04 (86) 218 32 42
(telefon) (fax)
pepees@pepees.pl www.pepees.pl
(e-mail) (www)
718-10-05-512 450096365
(NIP) (REGON)
d2z3u09

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2012-04-10 Krzysztof Homenda Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2z3u09

Podziel się opinią

Share
d2z3u09
d2z3u09