Trwa ładowanie...
d45dv5u
espi

PEPEES - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej (10/2015)

PEPEES - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej (10/2015)

Share
d45dv5u

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PEPEES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksu do umowy kredytowej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym został podpisany aneks nr 4 do umowy o multilinię nr K01260/14 z dnia 07.10.2014 r. (Raport bieżący nr 26/2014, 27/2014, 3/2015). Aneks został zawarty pomiędzy Emitentem, jego spółkami zależnymi, tj.: Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. ("Lublin") i Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. ("Bronisław") oraz Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Bank"). Na mocy niniejszego aneksu Bank zwiększył Emitentowi i Bronisławowi wysokość kredytów o kwotę 7 000 000 PLN (słownie: siedem milionów złotych) do łącznej kwoty 66.000.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów złotych) dla Emitenta, Lublina i Bronisławia, według poniższego: 1. Emitentowi: ? Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych), ? Kredyt Rewolwingowy do kwoty 13.800.000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów
osiemset tysięcy złotych), ? Kredyt Obrotowy w kwocie 21.500.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy złotych), 2. Lublinowi: ? Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), ? Kredyt Rewolwingowy do kwoty 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych), ? Kredyt Obrotowy w kwocie 3.500.000,00 PLN (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) 3. Bronisławowi: ? Kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), ? Kredyt Rewolwingowy do kwoty 3.200.000,00 PLN (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych), ? Kredyt Obrotowy w kwocie 11.000.000,00 PLN (słownie: jedenaście milionów złotych). Postanowieniami aneksu zostały zmienione okresy dostępności dla kredytu rewolwingowego udzielonego Emitentowi i Bronisławowi. Od kwoty podwyższenia wartości kredytów Bank pobierze prowizję przygotowawczą. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian. W związku ze zwiększeniem kwoty kredytów do wysokości 66 mln złotych,
zawarto również aneksy do umów zastawów rejestrowych w zakresie zwiększenia najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 85.500.000 złotych . Kryterium uznania umowy za znaczącą: wysokość kredytów oraz zastawów na majątku przekracza 10% wartości kapitału własnego Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45dv5u

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PEPEES | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 18-402 | | Łomża | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Poznańska | | 121 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-86) 218 44 04 | | (0-86) 218 32 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | pepees@pepees.pl | | www.pepees.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 718-10-05-512 | | 450096365 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-11 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2015-05-11 Krzysztof Homenda Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45dv5u

Podziel się opinią

Share
d45dv5u
d45dv5u