Trwa ładowanie...
dush96l

Perma-Fix Medical - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 czerwca 2015 r. ( ... - EBI

Perma-Fix Medical - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 czerwca 2015 r. (12/2015)

Share
dush96l
NEW CONNECT
Raport EBI nr 12 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-06
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 czerwca 2015 r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Perma-Fix Medical Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000392945, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 2 czerwca 2015 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Błaszczak Paweł, Błaszczak Robert, Gąsiewski Rafał Kancelaria notarialna s.c. w Warszawie przy ul. Długiej 31. W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektowanymi zmianami postanowień statutu Spółki, projekty uchwał na ZWZ, informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika na ZWZ. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
FormularzpelnomocnictwaZWZ_02.06.2015-3.pdf
InformacjaoogolnejliczbieglosownaZWZ_02.06.2015-2.pdf
OgloszenieZWZ02.06.2015-0.pdf
ProjektyuchwalnaZWZ02.06.2015-1.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dush96l

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Louis Centofanti Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dush96l

Podziel się opinią

Share
dush96l
dush96l