Trwa ładowanie...
d32tuy5
espi

PERMEDIA - Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 22.05.2012 r.-k...

PERMEDIA - Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 22.05.2012 r.-korekta (7/2012)
Share
d32tuy5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PERMEDIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 22.05.2012 r.-korekta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.Ch."Permedia", informuje, że w raporcie 7/RB z dnia 22.05.2012 r. przy wyliczeniu akcji posiadanych przez Piotra Nadolskiego dokonano matematycznego zaokrąglenia ilości posiadanych głosów w głosach ogółem na WZA tj. wartość 4,9973% zaokrąglono do 5%. Poniżej wyliczenia po korekcie: Zarząd Zakładów Chemicznych "Permedia" S.A. informuje, że w dniu 22 maja 2012 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowani byli akcjonariusze posiadajacy łącznie 1.094.416 akcji dających 1.398.416 głosów. Akcjonariusze posiadajacy co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu w to: 1. Bochemia a.s. z siedzibą w Bochuminie Republika Czeska, akcjonariuszowi przysługiwało1.285.526 głosów co stanowiło 91,93% głosów na tym ZWZA oraz stanowi 56,91% głosów w ogólnej liczbie głosów oraz 2. Piotr Nadolski - akcjonariuszowi przysługiwało 112.890 głosów, co stanowiło 8,07% głosów na tym ZWZA oraz stanowi 4,99% głosów w ogólnej liczbie głosów. W odniesieniu do pierwszego akcjonariusza, informuje
się, ża Bochemia a.s. nie zmieniła liczby posiadania akcji Z.Ch."Permedia", a jedynie nie wszystkie akcje zostały zgłoszone za pośrednictwem KDPW na ZWZA . Bochemia a.s łącznie posiada 1.490.940 głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, co stanowi 66%. Podstawa prawna: art. 70 punkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA
(pełna nazwa emitenta)
PERMEDIA Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-331 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grenadierów 9
(ulica) (numer)
(0-81) 744-12-71 (0-81 744-03-74
(telefon) (fax)
sekretariat@permedia.pl www.permedia.pl
(e-mail) (www)
712-01-50-875 430413516
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Michal Wygrys Prezes Zarządu
2012-05-23 Elżbieta Baryła Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32tuy5

Podziel się opinią

Share
d32tuy5
d32tuy5