Trwa ładowanie...
d10akff

PERN ma nową strategię do 2020 r. - inwestycje za ok. 500 mln zł

Utrzymanie przesyłu ropy naftowej na poziomie ok. 50 mln ton rocznie, wzrost pojemności magazynowych i zwiększenie tłoczeń paliw płynnych, zakłada m.in. nowa strategia PERN na lata 2016-20. W tym czasie spółka planuje przeznaczyć na inwestycje ok. 500 mln zł.

Share
d10akff

Celem zaktualizowanej strategii PERN jest podniesienie efektywności działania i realizacja projektów rozwojowych, a w efekcie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury, czyli spółka zależna PERN, ma stać się laboratorium innowacyjności.

"Nowa strategia zmierza do przeobrażenia PERN w nowoczesną firmę usługową, która będzie mogła nie tylko odpowiedzieć na wyzwania XXI wieku, ale też spełniać wysokie standardy technologiczne, organizacyjne, informatyczne, a tym samym pewniej niż kiedykolwiek gwarantować bezpieczeństwo energetyczne kraju i zajmować ważne miejsce w rozwoju polskiej gospodarki" - poinformowała PAP spółka.

Jak zapowiedział PERN, na przełomie września i października zostanie oddana do użytku tzw. III nitka Odcinka Wschodniego rurociągu naftowego "Przyjaźń", biegnącego z Adamowa przy granicy z Białorusią do Płocka. "Oznacza to zwiększenie o ponad 20 proc. przepustowości na Odcinku Wschodnim" - zaznaczyła spółka.

d10akff

PERN podał, że wraz z nową magistralą gotowa będzie licząca ok. 160 km trasa nowoczesnej linii światłowodowej z Warszawy do Siemiatycz. Termin uruchomienia tego światłowodu planowany jest na 1 stycznia 2017 r.

Wśród planowanych inwestycji spółka wymieniła m.in. budowę na terenie swej bazy magazynowej Gdańsku dwóch nowych zbiorników na ropę naftową - wcześniej informowano, że powstaną tam dwa zbiorniki na składowanie surowca o pojemności 100 tys. metrów sześc. każdy. "PERN zamierza przeznaczyć na inwestycje do 2020 r. ok. 500 mln zł" - oświadczyła spółka.

Jak przyznał PERN, do końca tego roku mają zapaść tam decyzje dotyczące drugiego etapu budowy Terminala Naftowego w Gdańsku z przeznaczeniem na przeładunek i składowanie produktów chemicznych lub ropy naftowej, na którą to usługę - jak zaznaczyła spółka - rośnie zapotrzebowanie. PERN podał, iż dotychczasowe pojemności gdańskiego Terminala Naftowego w Gdańsku "są zarezerwowane na dwa lata do przodu".

Jak podkreśliła spółka, "celem nadrzędnym PERN jest zapewnienie bezpiecznych i stabilnych dostaw surowca dla polskiej gospodarki".

d10akff

"Grupa kapitałowa PERN buduje również swoje laboratorium innowacyjności. Będzie je stanowić spółka córka - Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury" - zapowiedział PERN, podkreślając, iż jego spółka zależna jest m.in. konstruktorem specjalistycznych tłoków diagnostycznych KALIBRAK 100 i KORSONIC 100, służących do badania stanu technicznego rur o średnicy 100 mm, przeznaczonych do transportu cieczy i gazów.

"To najmniejsze tłoki diagnostyczne na świecie. Do tej pory rur o średnicach 100 mm nie badano, a ich uszkodzenia wychodziły na jaw dopiero w trakcie awarii. Dzięki nowym tłokom będzie można zapobiec takim zdarzeniom i tym samym zwiększyć bezpieczeństwo przesyłu oraz ograniczyć koszty" - zaznaczył PERN, dodając, iż w planach Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury "są kolejne projekty".

PERN poinformował, że wraz za opracowaniem nowej strategii spółki, ruszyły tam jednocześnie prace związane ze zmianą jej struktury.

"Konieczność zmiany, podobnie jak w przypadku strategii, wynika głównie z niezbędnych dostosowań do dynamicznego, coraz bardziej wymagającego otoczenia. Klienci spółki stawiają wysokie wymagania w zakresie ciągłego zmniejszenia kosztów usług oraz poprawy jakości obsługi. Oczekują szybszej reakcji na ich potrzeby, chcą współpracować w kulturze biznesowej i partnerskiej, a nie urzędowej. Nowe rozwiązania sprowadzają się odchudzenia rozrosłej przez lata sieci powiązań proceduralnych wewnątrz firmy oraz spłaszczenia i uproszczenia struktury" - oświadczył PERN.

d10akff

Jak wyjaśniła spółka, nowy regulamin organizacyjny przewiduje tam m.in. zmniejszenie liczby jednostek i komórek organizacyjnych, a tym samym zmniejszenie liczby stanowisk dyrektorskich i kierowniczych. "Poszczególne komórki będą ściśle odpowiedzialne za realizację strategii i roczne wyniki firmy. Poprawi się efektywność procesów oraz uwolnione zostaną zasoby, które mogą być wykorzystane w innych obszarach organizacji" - podał PERN.

PERN to państwowa, strategiczna spółka dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Tłoczy ropę naftową rurociągiem "Przyjaźń" z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także dwóch rafinerii w Niemczech: PCK Schwedt i Mider Spergau.

W Polsce spółka zarządza siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazami magazynowymi o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc. Z początkiem kwietnia PERN uruchomił strategiczny Terminal Naftowy w Gdańsku, działający jako hub morski, o łącznej pojemności magazynowej 375 tys. metrów sześc. przeznaczonych na różne gatunki ropy naftowej. Budowa obiektu rozpoczęła się w 2013 r. Inwestycja kosztowała 412 mln zł.

Do grupy kapitałowej PERN należy sześć podmiotów zależnych: Operator Logistyczny Paliw Płynnych, Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe "Sarmatia" oraz Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury, a także Siarkopol, Petromor i Naftoport.

d10akff

Podziel się opinią

Share
d10akff
d10akff