Trwa ładowanie...
de1xbks
espi
16-11-2010 22:20

PETROLINVEST S.A. - Zgłoszenie dokonania bezpośredniej inwestycji kapitałowej w akcje Spółki oraz...

PETROLINVEST S.A. - Zgłoszenie dokonania bezpośredniej inwestycji kapitałowej w akcje Spółki oraz żądanie przeniesienia akcji (89/2010)

de1xbks
de1xbks

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 89 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PETROLINVEST S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zgłoszenie dokonania bezpośredniej inwestycji kapitałowej w akcje Spółki oraz żądanie przeniesienia akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 16 listopada 2010 roku Spółka otrzymała od podmiotu wskazanego przez Prokom Investments S.A. ("Prokom") jako podmiot finansujący ("Podmiot Finansujący") - w rozumieniu umowy o pozyskanie finansowania zawartej pomiędzy Spółką a Prokom w dniu 20 marca 2009 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2009 - dokonującego bezpośredniej inwestycji kapitałowej w akcje PETROLINVEST S.A.:?żądanie przeniesienia na Podmiot Finansujący liczby akcji, która odpowiada ilorazowi kwoty bezpośredniej inwestycji kapitałowej w akcje PETROLINVEST S.A. w wysokości 18.500.000 złotych dokonanej przez Podmiot Finansujący w formie wpłaty gotówkowej oraz ceny emisyjnej równej 10,00 złotych (warunki w/w umowy przyznają Podmiotowi Finansującemu uprawnienie do objęcia akcji po cenie emisyjnej równej cenie zamknięcia notowań jednej akcji Spółki na GPW w Warszawie z dnia poprzedzającego datę zgłoszenia żądania, przy czym inwestor, mając na uwadze regulacje
ustawowe dotyczące minimalnej ceny emisyjnej akcji, zdecydował się na dokonanie inwestycji po wyższej cenie za akcję),?wezwanie do zaoferowania Podmiotowi Finansującemu 1.850.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, po cenie emisyjnej równej 10,00 zł za jedną akcję, to jest za łączną kwotę 18.500.000 złotych.W ocenie Zarządu Spółki, dokonana w ramach powołanej umowy o pozyskanie finansowania z dnia 20 marca 2009 roku wpłata potwierdza dotychczasowe wysokie zaangażowanie Prokom Investments S.A. w pozyskiwanie finansowania PETROLINVEST S.A., niezależne od rynkowej wyceny akcji Spółki. Łączna kwota finansowania zainwestowana w PETROLINVEST S.A. przez Prokom lub podmioty przez niego wskazane przekroczyła od początku roku 217 mln złotych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

de1xbks

| | | PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PETROLINVEST S.A. | | Przemysł paliwowy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-321 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Podolska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 58) 628 89 10 | | (0 58) 628 89 12 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat.rn@petrolinvest.pl | | www.petrolinvest.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-10-27-954 | | 190829082 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-16 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2010-11-16 Marek Pietruszewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

de1xbks
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
de1xbks