Trwa ładowanie...
d27uut4
d27uut4
espi

PETROLINVEST S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (72/2011)

PETROLINVEST S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (72/2011)
Share
d27uut4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 72 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PETROLINVEST S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Ryszarda Krauze oraz Prokom Investments S.A. z siedzibą w Gdyni ("Prokom") zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PETROLINVEST S.A. w wyniku objęcia w dniu 14 lipca 2011 roku 3.787.166 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, wyemitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 14 lipca 2011 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 69/2011 z dnia 14 lipca 2011 roku, które to akcje zostały zapisane na rachunku inwestycyjnym Prokom w dniu 14 lipca 2011 roku. Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami: 1. W wyniku powyższego zdarzenia posiadany przez Pana Ryszarda Krauze - będącego podmiotem dominującym wobec Prokom oraz Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ("Osiedle Wilanowskie") - łącznie z Prokom oraz Osiedle Wilanowskie procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki i w
ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zwiększeniu powyżej progu 10% oraz o około 5,06 %, licząc od ostatniego zawiadomienia (raport bieżący nr 50/2011 z dnia 9 czerwca 2011 roku), zaś licząc od dnia 6 lipca 2011 roku o około 4,93%. Przed zajściem powyższego zdarzenia Pan Ryszard Krauze posiadał (i) bezpośrednio w kapitale zakładowym Spółki 3.586 akcji, uprawniających do 3.586 głosów, co stanowiło 0,01 % w kapitale zakładowym Spółki i 0,01 % w ogólnej liczbie głosów oraz (ii) pośrednio wraz z Prokom i Osiedle Wilanowskie łącznie 4.762.205 akcji Spółki, uprawniających do 4.762.205 głosów, co stanowiło 7,18 % w kapitale zakładowym i 7,18 % w ogólnej liczbie głosów. W rezultacie objęcia przez Prokom w dniu 14 lipca 2011 roku 3.787.166 akcji Spółki, Pan Ryszard Krauze posiada (i) bezpośrednio w kapitale zakładowym Spółki 3.586 akcji, uprawniających do 3.586 głosów, co stanowi 0,01 % w kapitale zakładowym Spółki i 0,01 % w ogólnej liczbie głosów, oraz (ii) pośrednio wraz z Prokom i Osiedle Wilanowskie 8.549.371
akcji Spółki, uprawniających do 8.549.371 głosów, co stanowi 12,11 % w kapitale zakładowym i 12,11 % w ogólnej liczbie głosów. 2. W wyniku powyższego zdarzenia nastąpiło zwiększenie posiadanego bezpośrednio przez Prokom procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 10% oraz o około 5,19 %, licząc od ostatniego zawiadomienia (raport bieżący nr 50/2011 z dnia 9 czerwca 2011 roku), zaś licząc od dnia 6 lipca 2011 roku o około 5,02%. Ponadto nastąpiło zwiększenie posiadanego pośrednio przez Prokom wraz z Osiedlem Wilanowskim procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 10% oraz o około 5,06 %, licząc od ostatniego zawiadomienia (raport bieżący nr 50/2011 z dnia 9 czerwca 2011 roku), zaś licząc od dnia 6 lipca 2011 roku o około 4,93%. Przed zajściem powyższego zdarzenia Prokom posiadał (i) bezpośrednio w kapitale zakładowym Spółki 3.759.418 akcji, uprawniających do 3.759.418 głosów, co stanowiło 5,67 % w kapitale
zakładowym Spółki i 5,67 % w ogólnej liczbie głosów oraz (ii) pośrednio wraz z Osiedlem Wilanowskim łącznie 4.758.619 akcji Spółki, uprawniających do 4.758.619 głosów, co stanowiło 7,17 % w kapitale zakładowym i 7,17 % w ogólnej liczbie głosów. W rezultacie objęcia przez Prokom w dniu 14 lipca 2011 roku 3.787.166 akcji Spółki, Prokom posiada (i) bezpośrednio w kapitale zakładowym Spółki 7.546.584 akcji, uprawniających do 7.546.584 głosów, co stanowi 10,69 % w kapitale zakładowym Spółki i 10,69 % w ogólnej liczbie głosów oraz (ii) pośrednio wraz z Osiedlem Wilanowskim 8.545.785 akcji Spółki, uprawniających do 8.545.785 głosów, co stanowi 12,10 % w kapitale zakładowym i 12,10 % w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PETROLINVEST S.A. Przemysł Paliwowy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-321 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podolska 21
(ulica) (numer)
(0 58) 628 89 10 (0 58) 628 89 12
(telefon) (fax)
sekretariat.rn@petrolinvest.pl www.petrolinvest.pl
(e-mail) (www)
586-10-27-954 190829082
(NIP) (REGON)
d27uut4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Bertrand Le Guern Prezes Zarządu
2011-07-21 Marek Pietruszewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27uut4

Podziel się opinią

Share
d27uut4
d27uut4