Trwa ładowanie...
d26vxp8
d26vxp8
espi

PGF - Skup akcji własnych (17/2011)

PGF - Skup akcji własnych (17/2011)
Share
d26vxp8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGF | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Skup akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA informuje, że w dniu 25 lutego 2011 r. otrzymał informację z Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie, że w dniu 24 lutego 2011 r. wykonując postanowienia Umowy o świadczeniu usług maklerskich z dnia 9 sierpnia 2010 r., działając w imieniu własnym i na zlecenie Polskiej Grupy Farmaceutyczne SA, Dom Inwestycyjny BRE Banku SA nabył na własny rachunek 30 sztuk akcji Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Emitentowi w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu umorzenia, na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2010 r.W dniu 24 lutego 2011 r. nabyto 30 akcji własnych o wartości nominalnej 2,00 zł każda, stanowiących 0,0002% udział w kapitale zakładowym Emitenta i dających 0,0002% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 52,00 zł.Po odkupieniu akcji od Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA, Emitent będzie
posiadał łącznie 63.843 akcji własnych, stanowiących 0,5212% kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,3301% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżącychi okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawaniaza równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA
(pełna nazwa emitenta)
PGF Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
91-342 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zbąszyńska 3
(ulica) (numer)
042 613 35 10 042 613 33 33
(telefon) (fax)
investor_relations@pgf.com.pl www.pgf.com.pl
(e-mail) (www)
726 10 09 357 470929074
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26vxp8

Podziel się opinią

Share
d26vxp8
d26vxp8