Trwa ładowanie...
dau5tj1
dau5tj1
espi

PIK - informacja na temat publikacji zapytań inwestorów dot. Emitenta (4/2015) - EBI

PIK - informacja na temat publikacji zapytań inwestorów dot. Emitenta (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dau5tj1

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 4 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | informacja na temat publikacji zapytań inwestorów dot. Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PIK S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu dbając o równy dostęp do informacji o Spółce i dbając o odpowiednią komunikację z inwestorami, zgodnie z zasadą nr 1 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" niniejszym informuje, że na stronie korporacyjnej Spółki, pod adresem http://www.pik-sa.pl/images/pobranie/pytania_od_inwestor__w.pdf opublikowane zostały odpowiedzi na pytania zaadresowane do Spółki przez akcjonariuszy Emitenta. W ocenie Zarządu Spółki w odpowiedziach udzielonych przez Zarząd nie znajdują się nowe informacje pełniące kryteria dla informacji bieżących i okresowych zgodnie z normami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect." Równocześnie sam fakt udzielenia odpowiedzi na zadawane przez inwestorów pytania w ocenie Zarządu może mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową Spółki oraz wpłynąć na cenę lub wartość notowanych
instrumentów finansowych Spółki. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect." | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Żurowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dau5tj1

Podziel się opinią

Share
dau5tj1
dau5tj1