Trwa ładowanie...
d788nqb

PILAB S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? przekroczenie powyżej 5% w ogó ...

PILAB S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (Exceeding the exposure level over the 5% of the total number of votes in a public company) (1/2015)

Share
d788nqb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PILAB S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (Exceeding the exposure level over the 5% of the total number of votes in a public company) | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki PILAB S.A. informuje, iż w dniu 05 marca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od Pana Adama Sokołowskiego zawiadomienie dotyczące przekroczenia progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia poniżej: Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) zawiadamiam o przekroczeniu powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki PILAB SA (spółka notowana na rynku NewConnect). Przekroczenie powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki PILAB SA zostało spowodowane nabyciem w dniu 27.02.2015 r. 3180 akcji PILAB S.A. po
średniej cenie 40,14 zł za jedna akcję, za pośrednictwem Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect, na sesji zwykłej organizowanej przez GPW w Warszawie. Przed powyżej dokonaną zmianą wraz z osobą blisko powiązaną posiadałem 124475 akcje zwykłe na okaziciela spółki PILAB, co stanowiło 6,97% udziału w kapitale zakładowym spółki i upoważniało do 124475 głosów z tych akcji stanowiących 4,96 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku powyższej zmiany posiadam wraz z osobą blisko powiązaną 127655 akcje zwykłe na okaziciela spółki PILAB, co stawni 7,14% udziału w kapitale zakładowym spółki i upoważnia do 127655 głosów z tych akcji stanowiących 5,08% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. W okresie 12 następnych miesięcy od dnia zawiadamiania nie wykluczam zbycia lub nabycia akcji spółki PILAB S.A. Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału ?
w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów: nie dotyczy Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: nie dotyczy Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: nie dotyczy The Executive Board of PILAB S.A. registered in Wroclaw, Poland, hereby informs on receiving today pursuant to Article 70 (1) of the Act on public offering and conditions of introducing financial instruments to the organized trading and on public companies from Mr. Adam Sokołowski information on reaching by him the exposure level of involvement of votes at the General Shareholder's Meeting at the level of 5%. Increasing the involvement of more than 5% occurred as a result of the transactions for the purchase of shares of the Company on 27 February 2015. Adam Sokołowski notified the Issuer, that: 1. before the above change he had 124475 Issuer's shares, what constituted 6,97% of the share capital of the Company and
authorized to 124475 votes at the General Meeting, what constituted 4,96 % of the total number of votes at the General Meeting of the Company. 2. after the change he holds 127655 of the Issuer's shares, what constitutes 7,14% of the Company's share capital. The Shares entitle to exercise 127655 votes at the General Meeting, what constitutes 5,08% of the total number of votes at the General Meeting of the Company. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d788nqb

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PILAB SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PILAB S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-424 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Krakowska | | 19-23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | + 48 (71) 70 72 174 | | +48 (71) 70 72 273 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | inwestorzy@pilab.pl | | www.pilab.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8943034318 | | 021737247 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Krystian Piećko Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d788nqb

Podziel się opinią

Share
d788nqb
d788nqb