Trwa ładowanie...
d269pko
d269pko
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

PKN Orlen rozszerza aktywa wydobywcza w Kanadzie (aktl.)

#
dochodzą m.in. informacje o spółce Kicking Horse Energy
#
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d269pko

13.10. Płock (PAP) - PKN Orlen za pośrednictwem spółki zależnej Orlen Upstream Canada zawarł umowę, która rozpoczyna proces nabycia 100 proc. akcji kanadyjskiej spółki Kicking Horse Energy. Finalizacja transakcji kupna akcji o wartości ok. 842 mln zł planowana jest do końca 4. kwartału tego roku.

Jak podkreślił PKN Orlen, nabycie całościowego pakietu akcji Kicking Horse Energy jest zgodne ze strategią płockiego koncernu "zakładającą dalsze inwestycje na atrakcyjnych rynkach naftowych, w krajach niskiego ryzyka".

PKN Orlen przypomniał, że za pośrednictwem dwóch spółek z grupy Orlen Upstream posiada obecnie w Kanadzie, jak podkreślił, "perspektywiczne obszary w obrębie formacji Cardium, Dunvegan i Montney", wydobywając ponad 7 tys. boe (baryłek ekwiwalentu) na dobę oraz dysponując zasobami 2P (pewne i prawdopodobne) na poziomie ok. 50 mln boe. Według płockiego koncernu, zgodnie z oceną dokonaną w procesie due dilligence, czyli badania kondycji Kicking Horse Energy, w wyniku nabycia akcji tej spółki, oczekiwane jest zwiększenie dziennego wydobycia o ponad 4 tys. boe dziennie oraz rozbudowa bazy zasobowej o ok. 30 mln boe zasobów 2P.

d269pko

Kicking Horse Energy z siedzibą w Calgary jest spółką prowadząca poszukiwania i wydobycie ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Powstała w grudniu 2014 r. poprzez połączenie dwóch podmiotów: Contact Exploration i Donnycreek Energy. Akcje Kicking Horse Energy notowane są na kanadyjskiej giełdzie papierów wartościowych TSX Venture Exchange pod symbolem "KCK". W chwili ich nabycia przez Orlen Upstream Canada, jak podał PKN Orlen, Kicking Horse zostanie wycofana z kanadyjskiej giełdy.

Główne aktywa Kicking Horse Energy usytuowane są w rejonie Kakwa prowincji Albercie. Według PKN Orlen, aktywa te "wyróżniają się wysokim potencjałem produkcyjnym". Łączna wartość transakcji nabycia całościowego pakietu akcji kanadyjskiej spółki, w tym odzwierciedlająca jej wartość, uwzględniająca zadłużenie netto oraz kapitał pracujący, wyniesie ok. 1 mld 23 mln zł. Jak podał we wtorek płocki koncern, "finalizacja transakcji możliwa będzie po wypełnieniu wszystkich warunków umowy i planowana jest w czwartym kwartale" tego roku. Według Kicking Horse Energy, oczekiwane zamknięcie transakcji może nastąpić "pod koniec listopada lub na początku grudnia" tego roku.

W ocenie PKN Orlen, transakcja nabycia akcji Kicking Horse Energy "rozszerza portfel aktywów poszukiwawczo-wydobywczych" tej spółki w Kanadzie, "zwiększając potencjał produkcyjny i zasobowy" segmentu wydobywczego. "Nowa transakcja zasadniczo wzmocni naszą pozycję na tym obszarze" - podkreślił, cytowany we wtorkowym komunikacie, prezes PKN Orlen Jacek Krawiec. Jak podkreślił płocki koncern, ekonomika Kicking Horse Energy "należy do najwyższych w zachodniej Kanadzie", charakteryzując się "niskim poziomem ryzyka" i zapewniając grupie Orlen "duże możliwości wzrostu".

PKN Orlen zaznaczył, że finalizacja nabycia całościowego pakietu akcji Kicking Horse Energy "będzie możliwa w przypadku uzyskania co najmniej 2/3 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy" kanadyjskiej spółki. Wymaga także spełnienia pozostałych, szczegółowo określonych warunków zamknięcia transakcji, typowych dla tego rodzaju porozumienia osadzonego w kanadyjskim systemie prawnym. "Transakcja nie wpływa na założenia strategiczne PKN Orlen, dotyczące polityki dywidendowej, a fundamenty finansowe koncernu pozostają bez zmian" - zapewniła spółka.

d269pko

PKN Orlen przypomniał, że zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami "konsekwentnie rozbudowuje portfel projektów upstream w Polsce i Kanadzie o aktywa gwarantujące dywersyfikację ryzyka poszukiwawczego". "W sytuacji utrzymującej się presji na ceny ropy naftowej zoptymalizowano nakłady na rozwój organiczny segmentu poszukiwawczo-wydobywczego w 2015 r. Uruchomienie dodatkowej puli środków na projekty akwizycyjne uzależniane było od sytuacji finansowej koncernu oraz atrakcyjnych możliwości nabycia aktywów w Polsce i za granicą. Dzięki zaistnieniu obu tych czynników podjęta została decyzja o nabyciu spółki Kicking Horse Energy" - wyjaśnił płocki koncern.

Jak podał PKN Orlen, umowa przejęcia akcji Kicking Horse Energy przewiduje "zwyczajowe wsparcie ze strony Rady Dyrektorów" kanadyjskiej spółki dla pozytywnego zakończenia transakcji, "zakazując w okresie zapadalności oferty aktywnego pozyskiwania przez przejmowany podmiot konkurencyjnych ofert z rynku". Według płockiego koncernu, w przypadku gdyby "proponowana transakcja nie zostanie zakończona, w uzgodnionych okolicznościach Kicking Horse został zobowiązany do wypłacenia na rzecz Orlen Upstream Canada opłaty za zerwanie umowy", wynoszącej ok. 28,7 mln zł.

Za pośrednictwem Orlen Upstream, spółki celowej powołanej w 2006 r., PKN Orlen posiada dwa kanadyjskie podmioty wydobywcze, w tym Birchill Exploration oraz Orlen Upstream Canada, spółkę działającą wcześniej pod nazwą TriOil Resources. Potencjał wydobywczy obu kanadyjskich spółek, zakupionych w 2013 i 2014 r., obejmują m.in. obszary Lochend, Kaybob, Pouce Coupe i Ferrier-Strachan w prowincji Alberta. W opublikowanym na początku września pierwszym zintegrowanym raporcie płockiego koncernu, spółka ta potwierdzając, że w latach 2014-17 środki przeznaczone tam na inwestycje związane z rozwojem wyniosą w sumie 10,8 mld zł, zaznaczyła jednocześnie, iż w segmencie wydobycia planuje "koncentrację na najbardziej perspektywicznych obszarach złóż niekonwencjonalnych oraz dalszy rozwój projektów konwencjonalnych".

d269pko

Podziel się opinią

Share

d269pko

d269pko