Trwa ładowanie...
d3tmp86

PKNORLEN - PKN ORLEN S.A. podpisał z BP Europa umowę na sprzedaż paliw (3/2012)

PKNORLEN - PKN ORLEN S.A. podpisał z BP Europa umowę na sprzedaż paliw (3/2012)

Share
d3tmp86

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PKN ORLEN S.A. podpisał z BP Europa umowę na sprzedaż paliw | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") informuje, że w dniu 3 stycznia 2012 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę roczną z BP Europa S.E. ("BP Europa"), spółką należącą do grupy BP. Na podstawie umowy PKN ORLEN S.A. będzie sprzedawał spółce BP Europa benzyny i olej napędowy w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 6 644,6 mln PLN. Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami należącymi do grupy BP w okresie od 10 czerwca 2011 roku do 3 stycznia 2012 roku wynosi około 8 298,4 mln PLN. Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami z grupy BP zawierane były na sprzedaż i zakup produktów oraz zakup ropy naftowej. Powyższe umowy spełniają kryterium "znaczącej umowy" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | PKN ORLEN has signed the agreement for sales of fuels with BP EuropaRegulatory announcement no 3/2012 dated 3 January 2012Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (“PKN ORLEN”) hereby informs that on 3 January 2012 it signed one-year agreement with BP Europa S.E. (“BP Europa”), member of the BP group. The agreement was signed for the sales by PKN ORLEN of gasoline and diesel oil to BP Europa for the period between 1 January 2012 and 31 December 2012. The total estimated net value of the agreement amounts to PLN 6 644,6 m.The total value of agreements signed between PKN ORLEN and PKN ORLEN subsidiaries and companies from the BP group in the period from 10 June 2011 to 3 January 2012 amounts to approximately PLN 8 298,4 m.The agreements between PKN ORLEN and PKN ORLEN subsidiaries and companies from the BP group were concluded for the sales and purchase of products and purchase of crude oil.In accordance with the “Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information to
be published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state” the abovementioned agreements constitute a “significant agreement” due to the fact that their total value exceeds 10% of PKN ORLEN’s equity. | |

d3tmp86

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKNORLEN | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-411 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 24 256 81 80 | | 24 367 77 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu
2012-01-03 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tmp86

Podziel się opinią

Share
d3tmp86
d3tmp86