Trwa ładowanie...
d3m8mw7
espi

PKNORLEN - Wykaz informacji przekazanych przez PKN ORLEN S.A. do publicznej wiadomości w 2010 rok...

PKNORLEN - Wykaz informacji przekazanych przez PKN ORLEN S.A. do publicznej wiadomości w 2010 roku (56/2011)
Share
d3m8mw7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-04
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Wykaz informacji przekazanych przez PKN ORLEN S.A. do publicznej wiadomości w 2010 roku
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji, określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 Nr 184, poz. 1539z późn. zm.), przekazanych do publicznej wiadomości przez PKN ORLEN S.A. w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku ("Informacje").Pełna treść Informacji jest dostępna na stronie internetowej PKN ORLEN S.A.: www.orlen.pl w sekcji relacje inwestorskie.
Załączniki
Plik Opis
Wykazinformacji2010_PL.pdf Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010r. - wersja polska
Wykazinformacji2010_EN.pdf Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010r. - wersja angielska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
List of announcements published by PKN ORLEN in 2010Regulatory announcement no 56/2011 dated 4 April 2011Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (?PKN ORLEN") hereby announces the list of all regulatory announcements and interim reports, specified in Art. 56 item 1 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and on Public Companies, dated 29 July 2005 (Journal of Laws No. 184, item 1539 with subsequent changes), published by PKN ORLEN between 1 January 2010 and 31 December 2010 (?Announcements").Full text of all the Announcements is available on the PKN ORLEN website: www.orlen.pl in the investor relations section.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLEN Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 7
(ulica) (numer)
24 256 81 80 24 367 77 11
(telefon) (fax)
ir@orlen.pl www.orlen.pl
(e-mail) (www)
774 00 01 454 610188201
(NIP) (REGON)
d3m8mw7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Marek Serafin Członek Zarządu
2011-04-04 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m8mw7

Podziel się opinią

Share
d3m8mw7
d3m8mw7