Trwa ładowanie...
d45i5zz
d45i5zz
espi

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (14/2014)
Share
d45i5zz
TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty PLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2014-05-05 2014-03-31
Wartość aktywów netto 389 236 606,04 387 120 225,94
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny 100,70 100,15

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2014
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2014-05-06
PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ PKO TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
02-515 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PUŁAWSKA 15
(ulica) ( numer)
(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 poczta@pkotfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.pkotfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d45i5zz

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2014-05-06 Marcin Otto Inspektor Nadzoru

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d45i5zz

Podziel się opinią

Share
d45i5zz
d45i5zz