Trwa ładowanie...
d2p92no
d2p92no
espi

PKP CARGO S.A. - Zawiadomienie o zaistnieniu sporu zbiorowego z organizacjami związkowymi (3/2015)

PKP CARGO S.A. - Zawiadomienie o zaistnieniu sporu zbiorowego z organizacjami związkowymi (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2p92no

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PKP CARGO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zaistnieniu sporu zbiorowego z organizacjami związkowymi | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PKP CARGO S.A. (?Spółka?, ?PKP CARGO?) informuje, iż w dniu 20 stycznia 2015 roku, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Spółka złożyła w Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie zawiadomienie o powstaniu sporu zbiorowego z organizacją związkową - Federacja Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei (?FZZPPK?), działającą w Spółce. Pismem z dnia 13 stycznia 2015 roku FZZPPK zażądała realizacji szeregu postulatów, wyznaczając termin na uwzględnienie żądań i przedstawienie sposobu ich realizacji. Postulaty sformułowane przez FZZPPK w piśmie z dnia 13 stycznia 2015 roku dotyczą przede wszystkim kwestii płacowych, to jest podwyższenia stawek dziennych na zakup posiłków profilaktycznych i regeneracyjno-wzmacniających, wprowadzenia dodatku alokacyjnego oraz ryczałtów delegacyjnych dla wybranych stanowisk pracy. Wobec upływu w dniu 19 stycznia 2015 roku terminu na uwzględnienie żądań i przedstawienie sposobu ich realizacji, Spółka weszła z FZZPPK w spór
zbiorowy powstały z mocą obowiązującą od dnia 13 stycznia 2015 roku. Zarząd PKP CARGO dołoży wszelkich starań w celu rozwiązania sporu, w sposób gwarantujący dalszy trwały rozwój Spółki. Zarząd PKP CARGO jednocześnie informuje, iż FZZPPK nie jest stroną sporu zbiorowego pomiędzy Spółką a dziewięcioma organizacjami związkowymi działającymi w PKP CARGO, który powstał z mocą obowiązującą od dnia 30 października 2014 roku, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 63/2014 w dniu 3 listopada 2014 roku, a który to spór obecnie znajduje się na etapie mediacji. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKP CARGO S.A. Inne usługi
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-021 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grójecka 17
(ulica) (numer)
+48 22 391 46 09 +48 22 474 44 43
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu www.pkp-cargo.pl
(e-mail) (www)
954-23-81-960 277586360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Łukasz Hadyś Członek Zarządu ds. Finansowych
2015-01-20 Jacek Neska Członek Zarządu ds. Handlowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p92no

Podziel się opinią

Share
d2p92no
d2p92no