Trwa ładowanie...
dadxped
dadxped

PKP: Inwestycje w ramach Magistrali Wschodniej będą kosztowały ponad 6,5 mld zł

Warszawa, 28.10.2016 (ISBnews) - Wartość projektów związanych z ideą kolejowej Magistrali Wschodniej, która ma docelowo poprawić połączenia między miastami wojewódzkimi Polski Wschodniej, tj. Olsztynem, Białymstokiem, Lublinem, Rzeszowem i Kielcami, przekroczy 6,5 mld zł, podały PKP SA.
Share
dadxped

"Prace inwestycyjne w ciągu Magistrali Wschodniej planowane w perspektywie finansowej 2014-2020 i będą finansowane z kilku źródeł. Są nimi CEF [instrument 'Łącząc Europę'], środki krajowe oraz 3 programy operacyjne współfinansowane ze środków UE: Polska Wschodnia 2014-2020 (8 projektów), Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (4 projekty) oraz Regionalne Programy Operacyjne 2014 2020 (2 projekty). Wartość wszystkich projektów związanych z Magistralą Wschodnią przekroczy 6,5 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Magistrala Wschodnia jest szczególną koncepcją modernizacji istniejących linii kolejowych, łączących ze sobą miasta wojewódzkie Polski Wschodniej, tj. Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów i Kielce. Podjęte zostaną działania inwestycyjne mające na celu podniesienie parametrów technicznych i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, które umożliwią zwiększenie prędkości oraz przepustowości infrastruktury kolejowej położonej w obrębie Magistrali Wschodniej i jej najbliższym otoczeniu, podano także.

"Inwestycje tworzące tzw. Magistralę Wschodnią przyczynią się do realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której celem jest m.in. zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa warunków świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów. Liczymy także, że atrakcyjniejsze połączenia między miastami wojewódzkimi Polski Wschodniej doprowadzą do zwiększenia udziału transportu kolejowego w przewozach towarowych i pasażerskich w skali lokalnej, makroregionalnej i krajowej. Spowoduje to odciążenie dróg, a w konsekwencji ograniczy negatywne oddziaływanie transportu samochodowego na środowisko" - skomentował wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak, cytowany w komunikacie.

dadxped

Dzięki planowanym inwestycjom poprawi się jakość infrastruktury kolejowej pomiędzy wschodnimi miastami wojewódzkimi, co wpłynie na poprawę dostępności transportowej makroregionu Polski Wschodniej. W rezultacie planowanych inwestycji zwiększy się konkurencyjność ekonomiczna makroregionu, co przełoży się na jego szybszy wzrost gospodarczy, a zarazem na poprawę jakości życia mieszkańców Polski Wschodniej, podkreślono.

Ponadto, zmodernizowana Magistrala Wschodnia przyczyni się do zwiększenia udziału transportu kolejowego w przewozach towarowych i pasażerskich w skali lokalnej, makroregionalnej i krajowej. Spowoduje to odciążenie dróg oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu samochodowego na środowisko. Dzięki efektywnie zainwestowanym środkom zwiększy się dostęp do głównych makroregionalnych i zewnętrznych rynków prac oraz poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Ważnym rezultatem inwestycji kolejowych będą bardziej efektywne i opłacalne przewozy towarowe, podsumowano w komunikacie.

(ISBnews)

dadxped

Podziel się opinią

Share
dadxped
dadxped