Trwa ładowanie...
d48hxll
d48hxll
espi

PLASTBOX - Wpływ środków z tytułu dofinansowania projektu (11/2011)

PLASTBOX - Wpływ środków z tytułu dofinansowania projektu (11/2011)
Share
d48hxll
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-25
Skrócona nazwa emitenta
PLASTBOX
Temat
Wpływ środków z tytułu dofinansowania projektu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2009 z dnia 2 września 2009 r. oraz raportu bieżącego nr 46/2010 z dnia 12 października 2010 r. informuje, że w dniu dzisiejszym na rachunek Spółki wpłynęły środki z dofinansowania udzielonego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Spółką a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007?2013.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Dariusz Wilczyński Członek Zarządu Dariusz Wilczyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48hxll

Podziel się opinią

Share
d48hxll
d48hxll