Trwa ładowanie...
dkxkht0
dkxkht0
espi

PLASTBOX - Wpływ środków z tytułu dofinansowania projektu - korekta (11/2011)

PLASTBOX - Wpływ środków z tytułu dofinansowania projektu - korekta (11/2011)
Share
dkxkht0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wpływ środków z tytułu dofinansowania projektu - korekta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z problemami technicznymi i nie przekazaniem pełnej treści raportu nr 11/2011 z dnia 25.02.2011 r. poniżej przedstawia się uzupełnioną treść raportu:Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2009 z dnia 2 września 2009 r. oraz raportu bieżącego nr 46/2010 z dnia 12 października 2010 r. informuje, że w dniu dzisiejszym na rachunek Spółki wpłynęły środki z dofinansowania udzielonego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Spółką a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007?2013.Na rachunek Spółki wpłynęła kwota 5.100.724,60 zł, z czego 4.552.742,10 zł stanowi kwotę podstawową natomiast 547.982,50 zł kwotę zwiększającą dofinansowanie z tytułu uznanego wniosku Spółki o zwrot części kosztów z tytułu różnic kursowych.W efekcie sukcesem
zakończył się długotrwały, trwający od września 2009 r., proces pozyskania środków na podstawie umowy o dofinansowanie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Dariusz Wilczyński Członek Zarządu Dariusz Wilczyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkxkht0

Podziel się opinią

Share
dkxkht0
dkxkht0