Trwa ładowanie...
d4b92iw
espi

PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie g...

PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki Platinum Properties Group S.A. przesłane przez akcjonariusza (11/2011)
Share
d4b92iw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki Platinum Properties Group S.A. przesłane przez akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym, tj. 15 czerwca 2011 r. od znaczącego akcjonariusza - spółki W Investments LTD zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Platinum Properties Group S.A. w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Platinum Properties Group S.A. zarejestrowanym w dniu 1 czerwca 2011 r. dokonanym poprzez emisję 417.084.378 szt. akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz nabyciu przez W Investments LTD 5.030.000 akcji serii D. Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału oraz nabyciem 5.030.000 akcji serii D W Investments LTD posiadała 191.769.050 szt. akcji zwykłych na okaziciela, co stanowiło 94,95% w kapitale zakładowym i dawało 94,95% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Platinum Properties Group S.A. Obecnie W Investments LTD posiada 196.799.050 szt. akcji zwykłych na okaziciela, co
stanowi 31,79% w kapitale zakładowym i daje 31,79% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Platinum Properties Group S.A. Jednocześnie W Investments LTD poinformowała, ze podmioty zależne nie posiadają akcji Platinum Properties Group S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PLATINUM PROPERTIES GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-017 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jerozolimskie 123A
(ulica) (numer)
(22) 397 43 43 (22) 397 43 44
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Gustaw Groth Wiceprezes Zarządu
2011-06-15 Marcin L. Wróbel Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b92iw

Podziel się opinią

Share
d4b92iw
d4b92iw