Trwa ładowanie...
d3xxnc7
d3xxnc7
espi

PMI - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2013 - korekta (6/2014) /EBI

PMI - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2013 - korekta (6/2014) /EBI
Share
d3xxnc7

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 6 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2013 - korekta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach (\"Spółka\") niniejszym koryguje RB Nr 5/2013 z uwagi na brak publikacji raportu okresowego za III kwartał w 2013 roku. Powodem korekty raportu jest niewypełnienie obowiązków informacyjnych przez Spółkę z powodu braku dostępu do systemu EBI. Korekta uwzględnia publikowane przez Spółkę zmiany terminów publikacji raportów wskazywane w roku obrotowym 2013 z wyłączeniem publikowanych korygowanych raportów roku 2012. Treść niniejszego raportu ma charakter techniczny i stanowi uzupełnienie raportu związanego z datami publikacji raportów okresowych w roku 2014. Skorygowana treść raportu znajduje się poniżej: \"Zarząd Spółki Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach: Raporty kwartalne: 1. Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku - w dniu 14.02.2013 roku, 2. Raport kwartalny
za I kwartał 2013 roku - w dniu 07.06.2013 roku, 3. Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku - w dniu 14.08.2013 roku, Raport roczny Spółki za rok 2012 w dniu 04.09.2013 roku.\" Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)
d3xxnc7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dariusz Lach Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Stępniewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3xxnc7

Podziel się opinią

Share
d3xxnc7
d3xxnc7