Trwa ładowanie...
ddoesn2
espi

POL-MOT WARFAMA S.A. - Podpisanie umowy z PARP o dofinansowanie inwestycji w ramach Działania 1.4...

POL-MOT WARFAMA S.A. - Podpisanie umowy z PARP o dofinansowanie inwestycji w ramach Działania 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (16/2011)
Share
ddoesn2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-15
Skrócona nazwa emitenta
POL-MOT WARFAMA S.A.
Temat
Podpisanie umowy z PARP o dofinansowanie inwestycji w ramach Działania 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2011 z dnia 3 marca 2011r. Zarząd POL-MOT Warfama S.A. informuje, że w dniu 14 czerwca 2011r. Spółka podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (instytucją wdrażającą w Programie) umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Działania 1.4-4.1 projektu Spółki pt. "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej linii do zagospodarowania resztek pożniwnych kukurydzy". Emitent otrzymał dofinansowanie w łącznej kwocie nie przekraczającej 324 575 zł. Warunki umowy nie odbiegają od standardowych, ogólnie przyjętych przy tego typu umowach. Przewidywany czas zakończenia projektu nastąpi w dniu 31 października 2012 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POL-MOT WARFAMA SPÓŁKA AKCYJNA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
POL-MOT WARFAMA S.A. Przemysł elektromaszynowy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
11-040 Dobre Miasto
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fabryczna 21
(ulica) (numer)
(089) 615 34 00 (089) 615 34 26
(telefon) (fax)
sekretariat@warfama.pl www.warfama.pl
(e-mail) (www)
7392388088 510481080
(NIP) (REGON)
ddoesn2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Adam Dobieliński Prezes Zarządu
2011-06-15 Karol Zarajczyk Wiceprezes Zarządu
2011-06-15 Jan Andrzej Wielgus Członek Zarządu
2011-06-15 Tomasz Horbal Członek Zarządu
2011-06-15 Marcin Matusewicz Prokurent
2011-06-15 Ewa Pradoń Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddoesn2

Podziel się opinią

Share
ddoesn2
ddoesn2